Facebook
Kategorie

Art. 155 kk

Art. 155 kk

Kodeks karny skarbowy. Kontrola skarbowa. Przepisy

Kodeks karny skarbowy. Kontrola skarbowa. Przepisy

Wolters Kluwer Polska

Stan prawny na: 14.09.2016 r.

  • Publikacja zawiera tekst ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz ustawy o kontroli skarbowej.
  • Artykuły ustaw zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens - zaakcentowano je kolorowym tłem.
  • W książce znajdują się skorowidze rzeczowe pomocne w odnalezieniu poszczególnych zagadnień.
  • Zbiór przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa i administracji, a także dla aplikantów oraz praktyków prawa.

Polskie prawo karne. Część ogólna
Promocja!

Polskie prawo karne. Część ogólna

Juliusz Makarewicz
Wolters Kluwer Polska

Reprint jednego z nasłynniejszych dzieł przedwojennej myśli prawniczej - podręcznika do części ogólnej prawa karnego, autorstwa prof. Juliusza Makarewicza - jednego z najznakomitszych polskich przedwojennych karnistów.

Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (art. 155 kk)

Nieumyślne spowodowanie śmierci to czyn karalny opisany w art. 155 Kodeksu Karnego. Jest to przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, dlatego bardzo ważne jest określenie, kiedy mamy styczność z nieumyślnym spowodowaniem śmierci, a kiedy z innym przewinieniem.
Po pierwsze, aby mówić o czynie zabronionym z art. 155 KK, musi dojść do śmierci człowieka, przy czym uznaje się śmierć mózgową a nie ciała (stan śpiączki). Ten artykuł prawny nie ma również zastosowania podczas nieumyślnego wywołania poronienia.

Po drugie, przestępstwo zostaje popełnione nieumyślnie, gdy sprawca w następstwie braku zachowania ostrożności powoduje śmierć osoby, którą mógł wcześniej przewidzieć.  Dopuszcza się, więc przestępstwa, jeśli złamał zasady ostrożności, które w określonej sytuacji winien przestrzegać, i gdy spodziewał się lub mógł się spodziewać możliwości popełnienia się przestępstwa.

Ponadto, między postępowaniem sprawcy a jego wynikiem, jakim jest śmierć człowieka, powinien zaistnieć ciąg przyczynowy. Sama czynność nie musi być jedynym bodźcem doprowadzającym do śmierci, ale musi być tą konieczną – to znaczy bez działania sprawcy nie byłoby mowy o utracie życia. 

Nieumyślne spowodowanie śmierci jest często różnie interpretowane, dlatego też prawnicy i specjaliści w tej tematyce sięgają po książki o art. 155 KK, komentarze do kodeksu karnego i różne opracowania. Oferta takich publikacji dostępna jest w prawniczej księgarni internetowej Profinfo.pl.