Facebook
Kategorie

Art. 155 kk

Art. 155 kk

Kodeks karny skarbowy. Kontrola skarbowa. Przepisy

Kodeks karny skarbowy. Kontrola skarbowa. Przepisy

Wolters Kluwer Polska
14,31 zł
Więcej
Polskie prawo karne. Część ogólna
Promocja!

Polskie prawo karne. Część ogólna

Juliusz Makarewicz
Wolters Kluwer Polska
55,20 zł
69,00 zł
Więcej

Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (art. 155 kk)

Nieumyślne spowodowanie śmierci to czyn karalny opisany w art. 155 Kodeksu Karnego. Jest to przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, dlatego bardzo ważne jest określenie, kiedy mamy styczność z nieumyślnym spowodowaniem śmierci, a kiedy z innym przewinieniem.
Po pierwsze, aby mówić o czynie zabronionym z art. 155 KK, musi dojść do śmierci człowieka, przy czym uznaje się śmierć mózgową a nie ciała (stan śpiączki). Ten artykuł prawny nie ma również zastosowania podczas nieumyślnego wywołania poronienia.

Po drugie, przestępstwo zostaje popełnione nieumyślnie, gdy sprawca w następstwie braku zachowania ostrożności powoduje śmierć osoby, którą mógł wcześniej przewidzieć.  Dopuszcza się, więc przestępstwa, jeśli złamał zasady ostrożności, które w określonej sytuacji winien przestrzegać, i gdy spodziewał się lub mógł się spodziewać możliwości popełnienia się przestępstwa.

Ponadto, między postępowaniem sprawcy a jego wynikiem, jakim jest śmierć człowieka, powinien zaistnieć ciąg przyczynowy. Sama czynność nie musi być jedynym bodźcem doprowadzającym do śmierci, ale musi być tą konieczną – to znaczy bez działania sprawcy nie byłoby mowy o utracie życia. 

Nieumyślne spowodowanie śmierci jest często różnie interpretowane, dlatego też prawnicy i specjaliści w tej tematyce sięgają po książki o art. 155 KK, komentarze do kodeksu karnego i różne opracowania. Oferta takich publikacji dostępna jest w prawniczej księgarni internetowej Profinfo.pl.