Facebook
Kategorie

Art. 188 kp

Art. 188 kp

Prawo pracy. Podręcznik dla studentów prawa

Prawo pracy. Podręcznik dla studentów prawa

Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka
Wolters Kluwer Polska
53,10 zł
Więcej

Dwa dni na opiekę nad dzieckiem (art. 188 Kp)

Pracujący rodzice otrzymują wiele przywilejów z powodu opieki nad dziećmi. Większość przepisów normujących te uprawnienia zapisana jest w Kodeksie Pracy, w dziale ósmym, zatytułowanym: „Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem”. Znajduje się tam również stosunkowo nowy zapis – umieszczony w art.188 KP - mówiący o dwóch dniach opieki nad dzieckiem.

Na podstawie art.188 KP pracownik, który wychowuje dziecko do 14 roku życia, może skorzystać z płatnego zwolnienia od pracy w łącznym wymiarze 2 dni, bez podawania przyczyny i bez różnicy na liczbę posiadanych dzieci. Czas ten może być wykorzystany jednorazowo lub można rozłożyć go na dni czy nawet godziny.  Prawo do omawianych 2 dni opieki posiada jeden z rodziców, nie mniej jednak możliwe jest rozdzielnie tego czasu i wykorzystanie go przez matkę jak i przez ojca dziecka.

W artykule 188. Kodeksu Pracy zaznaczono również, że takie prawo opieki posiada rodzic, który nie pracuje w pełnym wymiarze godzin. Wówczas przysługujące mu godziny ustala się odpowiednio do ilości przepracowanych przez niego dni. Warto zaznaczyć, że niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się na korzyść pracownika.

Księgarnia internetowa Profinfo.pl oferuje książki o uprawnieniach rodzicielskich, które wynikają z przepisów prawa pracy, w tym najnowsze publikacje o art. 188. KP i kodeksy pracy z komentarzem.