Facebook
Kategorie

Art. 207 kk

Art. 207 kk

Znęcanie się (art. 207)

Coraz więcej osób zwraca uwagę na przemoc domową, nie tylko tą fizyczną, ale i psychiczną. Świadczy o tym nawet ogromna liczba spraw rozstrzyganych w sądzie. Tylko w 2016 roku takich przypadków było 73,5 tysiąca.

Problematyka znęcania się jest też często głównym tematem, opisywanym w różnych książkach i poradnikach. W ofercie księgarni Profinfo.pl również dostępne są publikacje prawnicze o art. 233 kk. Jest to ważne ze względu na ogromną skalę takich przestępstw i uświadamianie społeczeństwa.

Pomimo usytuowania art. 233 w rozdziale XXVI Kodeksu Karnego pt. "Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece” z ochrony w nim opisanej korzystają nie tylko osoby najbliższe dla sprawcy, ale też osoby niepełnoletnie i osoby niesamodzielne ze względu na stan uniemożliwiający im podejmowanie właściwych decyzji.  Dodatkowym przedmiotem ochrony wynikającym z artykułu 233 KK jest zdrowie, nietykalność cielesna, wolność i godność człowieka, a nawet jego życie.


Za przestępstwo znęcania się przewidywana jest kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, jednak za kwalifikowane przypadki przestępstwa grożą surowsze kary. Otóż, jeżeli znęcanie połączone jest ze szczególnym okrucieństwem, sprawca może otrzymać wyrok od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Jeśli zaś w skutek znęcania ofiara próbowała popełnić samobójstwo, winnemu grozi od 2 do nawet 12 lat.