Facebook
Kategorie

Art. 30 kp

Art. 30 kp

Podstawowe przepisy dotyczące rozwiązania umowy o pracę (art. 30)

Rozwiązywanie umowy o pracę to jedna z najczęstszych spornych kwestii, jeśli chodzi o stosunek pracy. Podstawowe prawne aspekty tego problemu zawiera art. 30 Kodeksu Pracy. Opisuje on, w jakich przypadkach umowa o pracę może zostać rozwiązana. 

Najpowszechniejszym, uniwersalnym i bezkonfliktowym sposobem za zakończenie współpracy jest porozumie stron. W tym trybie rozwiązać można każdą umowę niezależnie od jej rodzaju i okresu, na jaki została podpisana. Rozwiązanie umowy w oparciu o porozumienie stron odbywa się wówczas, gdy jeden z zainteresowanych złoży taki wniosek, a drugi go zaakceptuje.  Kolejną metodę zapisaną w art. 30 KP jest rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem. W tym przypadku, do zakończenia współpracy dochodzi, gdy jedna ze stron stosunku pracy złoży tzw. wypowiedzenie.  Trzecim sposobem rozwiązania umowy o pracy jest jej zerwanie bez wypowiedzenia. Do podjęcia takiej decyzji zarówno pracownik, jak i pracodawca muszą mieć określony w przepisach prawnych powód. Ponadto umowa zostaje rozwiązania, kiedy czas, na jaki została zawarta upłynął, a także z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania umowa była zawarta.

Pomimo określania w art. 30 KP opcji rozwiązania umowy, niejasności w tej kwestii jest bardzo wiele. Dlatego też powstaje bardzo wiele publikacji, precyzyjne opisujących tę problematykę. Książki o artykule 30. Kodeksu Pracy znaleźć można również w księgarni Profinfo.pl. Zapraszamy.