Facebook
Kategorie

Art. 36 kp

Art. 36 kp

Prawo pracy. Podręcznik dla studentów prawa

Prawo pracy. Podręcznik dla studentów prawa

Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka
Wolters Kluwer Polska
53,10 zł
Więcej

Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nie określony (art. 36)

Przy rozwiązaniu jakiegokolwiek stosunku pracy, pracownika obowiązuje okres wypowiedzenia. W trakcie trwania umowy o pracę, zawartej na czas określony lub nieokreślony, termin przewidziany na zakończenie współpracy reguluje art. 36 Kodeksu Pracy. Na podstawie tego artykułu okres wypowiedzenia, zależny jest od okresu zatrudnienia, to znaczy: im dłuższy czas współpracy z firmą, tym dłuższy okres wypowiedzenia. Na pracę trwającą krócej niż 6 miesięcy przypada 2 tygodnie wypowiedzenia, jeżeli ktoś pracował dłużej niż pół roku to otrzyma miesiąc odchodnego, a osobie zatrudnionej w firmie ponad 3 lata przysługuje 3 miesięczny okres wypowiedzenia.

Istnieją jednak wyjątki od tych reguł. Zgodnie z ustępem 5., art. 36 KP, jeżeli pracownik wykonuje swoje obowiązki na stanowisku powiązanym z odpowiedzialnością finansową, strony umowy mogą wyznaczyć dłuższy okres wypowiedzenia. Natomiast, gdy firma ogłosiła upadłość lub likwidację pracodawca może skrócić ten czas. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie równe wysokości pensji, jaką otrzymywałby w trakcie trwania wypowiedzenia. Ponadto za zgodą przełożonego, zatrudniony otrzymuje wynagrodzenie podczas trwania okresu wypowiedzenia, ale nie musi w tym czasie świadczyć pracy na rzecz pracodawcy.

Księgarnia Profinfo.pl oferuje profesjonalnie książki o art. 36 KP, komentarze i opracowania na temat okresu wypowiedzenia, poradniki dotyczące poszczególnych rodzajów umów czy przykładowe orzecznictwo z prawa pracy.