Facebook
Kategorie

Art. 52 kp

Art. 52 kp

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia z winy pracownika (art. 52)

Art. 52 Kodeksu Pracy to dla pracowników mrożący krew w żyłach przepis prawny, będący ostatecznym rozwiązaniem umowy, tzw. zwolnienie dyscyplinarne czy „wilczy bilet”.

Kodeks Pracy określa okoliczności, kiedy pracodawca może bez wypowiedzenia uciąć współpracę z pracownikiem. Zakończenie umowy na mocy art. 52 KP jest natychmiastowe – w momencie wręczenia przez pracodawcę decyzji, pracownik nie jest już zatrudniony, stosunek pracy zostaje rozwiązany. Taką jednostronną deklarację składa pisemnie pracodawca wraz z uzasadnieniem swojej decyzji. Powinno to nastąpić w okresie jednego miesiąca od momentu, kiedy zatrudniający dowiedział się o nagannym postępowaniu swojego podwładnego. Osoba otrzymująca oświadczenie ma możliwość odwołania się od decyzji do Sądu Pracy w ciągu 14 dni.

Wypowiedzieć stanowisko pracownikowi na podstawie artykułu 52 KP można w kilku sytuacjach. Pierwszą z nich jest ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków np. niewyrażenie zgody na wypełnienie polecenia pracodawcy, kradzież, zniszczenie mienia, spożywanie alkoholu w pracy czy naruszenie nietykalności cielesnej innego pracownika. Kolejnymi przypadkami umożliwiającymi zwolnienie dyscyplinarne są popełnienie przestępstwa i utrata uprawnień do wykonywania danego zawodu.

Współcześnie „wilczy bilet” można otrzymać nawet za częste odwiedzanie portali społecznościowych w trakcie wykonania obowiązków służbowych. O tym zagadnieniu – i innych zawartych w art. 52. KP – powstało wiele książek i artykułów, niektóre z nich dostępne są na stronie księgarni Profinfo.pl.