Facebook
Kategorie

Art. 92 kp

Art. 92 kp

Prawo pracy. Diagramy

Prawo pracy. Diagramy

Krzysztof Wojciech Baran, Maria Bosak-Sojka, Justyna Czerniak-Swędzioł , Dominika Dörre-Ko...
Wolters Kluwer Polska
49,00 zł
Więcej

Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy (art. 92)

Treści przepisów poszczególnych ustaw pisane są językiem prawniczym, który trudno zrozumieć. Dlatego też powstaje bardzo wiele opracowań służących jako pomoc w interpretacji aktów prawa.

Księgarnia Profinfo.pl ma bogatą ofertę książek i komentarzy ułatwiających rozszyfrować specyficzny żargon prawniczy. Objaśniają one nie tylko treści całych ustaw, ale i ich części. Powyższe publikacje dotyczą art. 92. Kodeksu Pracy. Zapraszamy do zakupów.
Artykuł 92. Kodeksu Pracy omawia problematykę wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy. Wyznacza okoliczności, w których pracownikowi przysługuje wypłata za okres, podczas którego nie świadczył on pracy. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji choroby pracownika.

Za czas niezdolności pracownika do pracy w następstwie choroby lub odosobnienia w powodu choroby zakaźnej – utrzymującej się ogółem do 33 dni w roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - trwającego w sumie do 2 tygodnie w ciągu 365 dni - pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia w wysokości 80%.  Płacę otrzyma również osoba, która ulegnie wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy albo, gdy chorobą okażą się komplikacje podczas trwającej ciąży lub pracownik zostaje dawcą komórek, tkanek i narządów. Wówczas otrzyma 100% wynagrodzenia.

W art. 92 KP znajduje się również informacja dotycząca odprawy emerytalno-rentowej.