Facebook
Kategorie

Art. 92 kp

Art. 92 kp

Prawo pracy. Diagramy

Prawo pracy. Diagramy

Krzysztof Wojciech Baran, Maria Bosak-Sojka, Justyna Czerniak-Swędzioł , Dominika Dörre-Ko...
Wolters Kluwer Polska

Graficzne przedstawienie instytucji i regulacji prawnych z zakresu prawa pracy oraz powiązań między nimi. Uwzględnia ważne zmiany dotyczące urlopów rodzicielskich i umów terminowych.

Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy (art. 92)

Treści przepisów poszczególnych ustaw pisane są językiem prawniczym, który trudno zrozumieć. Dlatego też powstaje bardzo wiele opracowań służących jako pomoc w interpretacji aktów prawa.

Księgarnia Profinfo.pl ma bogatą ofertę książek i komentarzy ułatwiających rozszyfrować specyficzny żargon prawniczy. Objaśniają one nie tylko treści całych ustaw, ale i ich części. Powyższe publikacje dotyczą art. 92. Kodeksu Pracy. Zapraszamy do zakupów.
Artykuł 92. Kodeksu Pracy omawia problematykę wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy. Wyznacza okoliczności, w których pracownikowi przysługuje wypłata za okres, podczas którego nie świadczył on pracy. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji choroby pracownika.

Za czas niezdolności pracownika do pracy w następstwie choroby lub odosobnienia w powodu choroby zakaźnej – utrzymującej się ogółem do 33 dni w roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - trwającego w sumie do 2 tygodnie w ciągu 365 dni - pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia w wysokości 80%.  Płacę otrzyma również osoba, która ulegnie wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy albo, gdy chorobą okażą się komplikacje podczas trwającej ciąży lub pracownik zostaje dawcą komórek, tkanek i narządów. Wówczas otrzyma 100% wynagrodzenia.

W art. 92 KP znajduje się również informacja dotycząca odprawy emerytalno-rentowej.