Facebook
Kategorie

Jerzy Lachowski

Jerzy Lachowski – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, adwokat. Autor oraz współautor ponad 70 publikacji naukowych z zakresu prawa karnego materialnego oraz wykonawczego. Wiceprezes Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego w Warszawie, członek Association Internationale De Droit Pénal.

Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Prawo karne. Zarys problematyki
Promocja!
Promocja!

Prawo karne. Zarys problematyki

Jerzy Lachowski, Andrzej Marek
Wolters Kluwer Polska
Podręcznik zwięźle i przystępnie przedstawia najważniejsze zagadnienia z zakresu części ogólnej i szczególnej prawa karnego. Zawarte w Kodeksie karnym uregulowania zostały poddane analizie, wskazano na praktyczne implikacje ich zastosowania, poruszono zagadnienia sporne, zaproponowano konkretne rozw....
63,20 zł
79,00 zł
Więcej