Facebook
Kategorie

Maciej Mączyński

Maciej Mączyński – doktorant w Zakładzie Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół prawa i postępowania administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień procesu inwestycyjnego, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony zabytków.

Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Kodeks postępowania administracyjnego. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ze schematami
Promocja!
22,32 zł
27,90 zł
Więcej