Facebook
Kategorie

CIT

CIT

Podatek CIT

Historia podatku CIT (ang. Corporate Income Tax) sięga początku XX wieku. Wówczas zauważono, że osoby prawne potrzebują osobnego systemu podatkowego. Pierwszymi państwami, które wprowadziły CIT były Stany Zjednoczone i Niemcy. Podatek dochodowy od osób prawnych w tym dwóch krajach ustanowiono 1920 roku, natomiast większe zainteresowanie opłata ta zyskała dopiero po zakończeniu II wojny światowej i to głównie na terenach Europy Zachodniej.

W Polsce po raz pierwszy podatek CIT wprowadzono ustawą z dnia 31 stycznia 1989 roku. Obecnie system ten został zdefiniowany w ustawie o podatku dochodowych od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku. W skrócie, polega on na tym, że podatnicy CIT uiszczają zaliczki na podatek – w zależności od złożonej deklaracji – za miesiąc lub za kwartał.  Zaliczki miesięczne powinno wpłacać się do 20 dnia kolejnego miesiąca, a zaliczki kwartalne do 20 dnia pierwszego miesiąca, jaki następuje po tym kwartale. Na złożenie zeznanie rocznego CIT zobowiązane podmioty mają 3 miesięcy licząc od końca roku podatkowego jednostki. W Polsce okres ten pokrywa się z rokiem kalendarzowym, więc rozliczenie takie powinno trafić do Urzędu Skarbowego do końca marca roku następnego.

Książki o podatku CIT cieszą się dużym zainteresowaniem, szczególnie podczas rozliczenia rocznego. Dlatego co roku, w ofercie księgarni Profinfo.pl dostępne są aktualne publikacje, kompleksowo opisujące procedurę uiszczania podatku dochodowego od osób prawnych.