Facebook
Kategorie

Administracja publiczna

Administracja publiczna to zespolenie różnych administracji działających na rzecz realizacji interesu publicznego.

Podział administracji publicznej

 • administracja samorządowa, w skład której wchodzą trzy szczeble – gminny, powiatowy oraz wojewódzki. Organy każdej jednostki samorządu terytorialnego realizują zadania publiczne w celu zaspokojenia potrzeb ludzi zamieszkujących obszar działania danej jednostki.
 • administracja rządowa
 • centralna (w jej skład wchodzą Prezes Rady Ministrów, Rada Ministrów, ministrowie oraz centralne...

Administracja publiczna to zespolenie różnych administracji działających na rzecz realizacji interesu publicznego.

Podział administracji publicznej

 • administracja samorządowa, w skład której wchodzą trzy szczeble – gminny, powiatowy oraz wojewódzki. Organy każdej jednostki samorządu terytorialnego realizują zadania publiczne w celu zaspokojenia potrzeb ludzi zamieszkujących obszar działania danej jednostki.
 • administracja rządowa
 • centralna (w jej skład wchodzą Prezes Rady Ministrów, Rada Ministrów, ministrowie oraz centralne organy administracji rządowej) obejmuje zakresem działania całe terytorium kraju,
 • terenowa (skład stanowi wojewoda i służby działające regionalnie) obejmuje działalność tylko na ściśle określonym terytorium.
 • administracja państwowa, która nie podlega rządowi np. Prezydent Rzeczypospolitej Polski czy Najwyższa Izba Kontroli.

Funkcje administracji publicznej

 1. Funkcja związana z ochroną porządku publicznego i bezpieczeństwa.
 2. Funkcja świadczenia usług publicznych należących do sektora publicznego (przedsiębiorstw użyteczności publicznej i zakładów administracyjnych).
 3. Funkcja regulująca rozwój gospodarczy.
 4. Funkcja organizatorska w zakresie podejmowania działań twórczych i kreatywnych.
 5. Funkcja wykonawcza, polegająca na wykonywaniu przepisów.
 6. Funkcja kontrolno-nadzorcza służąca kontroli obywateli.

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Etyka w administracji publicznej

Etyka w administracji publicznej

Iwona Bogucka, Tomasz Pietrzykowski
Wolters Kluwer Polska
Praca jest napisana jasnym i zrozumiałym językiem, stanowi cenną pomoc zarówno dla studentów, jak i urzędników oraz innych osób związanych ze służbą publiczną, zainteresowanych etycznym wymiarem funkcjonowania administracji współczesnego państwa.
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

Barbara Adamiak, Janusz Borkowski
Wolters Kluwer Polska
W podręczniku zaprezentowano koncepcje instytucji procesowych postępowania administracyjnego i postępowania sadowoadministracyjnego oraz ich stosowanie w praktyce ukształtowane orzecznictwem sądów administracyjnych.
71,11 zł
79,00 zł
Więcej
Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie

Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie

Zofia Duniewska, Barbara Jaworska-Dębska, Michał Kasiński, Ewa Olejniczak-Szałowska, Małgo...
Wolters Kluwer Polska
Podręcznik obejmuje wszystkie najważniejsze pojęcia, zasady i instytucje prawa administracyjnego.
62,10 zł
69,00 zł
Więcej
Postępowanie sądowoadministracyjne. Zarys wykładu
Promocja!
Promocja!

Postępowanie sądowoadministracyjne. Zarys wykładu

Jakub Grzegorz Firlus, Anna Golęba, Kamil Klonowski, Hanna Knysiak-Sudyka
Wolters Kluwer Polska
Podręcznik zawiera przejrzyste rozwiązania graficzne ułatwiające zapamiętywanie informacji – liczne tabele, schematy, wykresy i diagramy.
47,20 zł
59,00 zł
Więcej
Prawo administracyjne. Część ogólna, ustrojowe prawo administracyjne, wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego
Promocja!
Promocja!

Prawo administracyjne. Część ogólna, ustrojowe prawo administracyjne, wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego

Monika Augustyniak, Leszek Bielecki, Jarosław Czerw, Piotr Ruczkowski, Piotr Adam Tusiński...
Wolters Kluwer Polska
Kompleksowe opracowanie zagadnień z zakresu teorii prawa administracyjnego, ustroju administracji publicznej i materialnego prawa administracyjnego.
63,20 zł
79,00 zł
Więcej
Historia administracji w Polsce 1764-1989

Historia administracji w Polsce 1764-1989

Wojciech Witkowski
Wydawnictwo Naukowe PWN
Obszerna i wnikliwa synteza historii administracji w Polsce od połowy XVIII wieku do współczesności. Książka opiera się na kryterium chronologicznym. Obok doktryny i prawa administracyjnego autor opisuje szczegółowo struktury i zasady działania administracji na ziemiach polskich. W częściach wykładu....
62,10 zł
69,00 zł
Więcej