Facebook
Kategorie

Dochody jednostek samorządu terytorialnego

Do dochodów jednostek samorządu terytorialnego należą:

 • dochody własne,
 • subwencja ogólna,
 • dotacje celowe z budżetu państwa.

Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych czy środki z budżetu Unii Europejskiej również stanowią dochód jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody własne gminy stanowią wszelkie dochody jednostek samorządu terytorialnego oprócz subwencji ogólnych i dotacji celowych.

Źródłami dochodów gminy są:

 • wpływy z podatków
  • Podatek od nieruchomości
  • Podatek rolny
  • Podatek leśny
  • Podatek od środków transportowych
  • Opodatkowanie w formie karty podatkowej
  • Podatek od spadków i daro...

Do dochodów jednostek samorządu terytorialnego należą:

 • dochody własne,
 • subwencja ogólna,
 • dotacje celowe z budżetu państwa.

Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych czy środki z budżetu Unii Europejskiej również stanowią dochód jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody własne gminy stanowią wszelkie dochody jednostek samorządu terytorialnego oprócz subwencji ogólnych i dotacji celowych.

Źródłami dochodów gminy są:

 • wpływy z podatków
  • Podatek od nieruchomości
  • Podatek rolny
  • Podatek leśny
  • Podatek od środków transportowych
  • Opodatkowanie w formie karty podatkowej
  • Podatek od spadków i darowizn
  • Podatek od czynności cywilnoprawnych
 • wpływy z opłat
  • wpływy z opłaty skarbowej,
  • wpływy z opłaty targowej,
  • wpływy z opłaty miejscowej, uzdrowiskowej i od posiadania psów
  • wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

Powszechnie stosowaną formą dochodów jednostek samorządu terytorialnego są udziały w podatkach dochodowych, które z kolei stanowią dochód budżetu państwa. Stanowi ona metodę równoważenia budżetów samorządu terytorialnego.

Podatek od nieruchomości oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią główny dochód własny gmin. Wpływ na dochody gminy zależy w dużym stopniu od jej rozwoju. Dużo przedsiębiorców to większe wpływy z podatków.

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Przepisy
14,41 zł
16,00 zł
Więcej
Prawo finansów publicznych sektora samorządowego
Promocja!
Promocja!

Prawo finansów publicznych sektora samorządowego

Wiesława Miemiec, Marcin Miemiec, Krystyna Sawicka
Wolters Kluwer Polska
Podręcznik zawiera aktualne i kompleksowe omówienie wszystkich aspektów związanych ze stanowieniem oraz stosowaniem prawa finansów samorządowych z uwzględnieniem regulacji prawa unijnego i krajowego, rozstrzygnięć nadzorczych regionalnych izb obrachunkowych i sadów administracyjnych oraz literatury....
27,20 zł
34,00 zł
Więcej
Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym

Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym

Stanisław Dolata
Wolters Kluwer Polska
Kolejne wydanie publikacji jako jedyne przedstawia system podatkowy obowiązujący w Polsce w ujęciu całościowym. Tę złożoną problematykę przeanalizowano w aspekcie teoretycznym, historycznym i współczesnym. Prezentowana publikacja zawiera m.in. omówienie: podstaw wiedzy z teorii podatku oraz za....
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenci środków europejskich

Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenci środków europejskich

Rafał Cieślak, Elżbieta Kornberger-Sokołowska, Julia Zdanukiewicz
Wolters Kluwer Polska
Książka jest pierwsza na rynku publikacja omawiająca kompleksowo problematykę funduszy Unii Europejskiej w samorządzie terytorialnym. Opracowanie w przystępny sposób opisuje zagadnienia dotyczące pozyskiwania środków UE przez polskie samorządy. Książka przedstawia elementy praktyczne, związane z....
62,10 zł
69,00 zł
Więcej
Dochody budżetu jednostek samorządu terytorialnego

Dochody budżetu jednostek samorządu terytorialnego

Piotr Czerski, Antoni Hanusz, Andrzej Niezgoda
Wolters Kluwer Polska
Książka adresowana jest więc do szerokiego kręgu odbiorców, poczynając od słuchaczy studiów administracyjnych, prawniczych i ekonomicznych, a skończywszy na pracownikach urzędów gmin, starostw powiatowych oraz urzędów marszałkowskich, organów stosujących prawo podatkowe i regionalnych izb obrachunko....
64,86 zł
69,00 zł
Więcej