Facebook
Kategorie

Doktryny polityczne i prawne

Doktryna Polityczna

Doktryna polityczna jest to uściślenie ideologii wynikające z jej dyrektyw praktycznych, przez co dokładniej jest w stanie określić praktyczną stronę polityki. Realizacją doktryny jest natomiast polityka, czyli sposób rządzenia państwem wskazujący dany kierunek oraz metody rządzenia. Dokładniej ujmując, doktryna polityczna wynika z ideologii, jest jej wypadkową, oraz konkretyzuje to, co zawiera ideologia, tworząc praktyczne wskazówki dotyczące polityki państwa.

Doktryna prawna

Wyrażenie doktryna prawna występuje bardzo często w sformułowaniach używanych w profesjonalnym obrocie prawnym na przykład „zgodnie z poglądami doktryny prawa (…)”. Zadaniem tego wyrażenia jest wzmocnienie argumentacji prawnej poprzez odwoływanie się do autorytetu prawa i orzecznictwa. Z definicji wynika, iż doktryna prawna to pogląd na prawo, jego instytucje społe...

Doktryna Polityczna

Doktryna polityczna jest to uściślenie ideologii wynikające z jej dyrektyw praktycznych, przez co dokładniej jest w stanie określić praktyczną stronę polityki. Realizacją doktryny jest natomiast polityka, czyli sposób rządzenia państwem wskazujący dany kierunek oraz metody rządzenia. Dokładniej ujmując, doktryna polityczna wynika z ideologii, jest jej wypadkową, oraz konkretyzuje to, co zawiera ideologia, tworząc praktyczne wskazówki dotyczące polityki państwa.

Doktryna prawna

Wyrażenie doktryna prawna występuje bardzo często w sformułowaniach używanych w profesjonalnym obrocie prawnym na przykład „zgodnie z poglądami doktryny prawa (…)”. Zadaniem tego wyrażenia jest wzmocnienie argumentacji prawnej poprzez odwoływanie się do autorytetu prawa i orzecznictwa. Z definicji wynika, iż doktryna prawna to pogląd na prawo, jego instytucje społeczne, jak również i ocena obowiązującego prawa i postulaty możliwych zmian. Innymi słowy, doktryna prawa jest to pogląd przedstawicieli nauki prawa wyrażony w publikacjach naukowych i literaturze fachowej. W połączeniu z orzecznictwem sądowym tworzy ona dokładne uzupełnienie dla praktyki stosowania prawa.

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Historia doktryn politycznych i prawnych

Historia doktryn politycznych i prawnych

Andrzej Sylwestrzak
Wolters Kluwer Polska
Głównym celem publikacji jest przybliżenie przesłanek doktrynalnych leżących u podstaw niekiedy żywych dyskusji dotyczących takich aktualnych zagadnień, jak: in vitro, eutanazja, kara śmierci czy walka z totalitaryzmem.
65,00 zł
Więcej
Historia doktryn politycznych i prawnych do schyłku XX wieku

Historia doktryn politycznych i prawnych do schyłku XX wieku

Lech Dubel
Wolters Kluwer Polska
Podręcznik zawiera omówienie szerokiego spektrum myśli politycznej i prawnej od czasów antycznych do schyłku XX wieku. Autor dokonał wyboru doktryn, które według tradycji europejskiej miały i często nadal mają znaczący wpływ na rozwój nie tylko poszczególnych ideologii, lecz także instytucji polityc....
67,00 zł
Więcej
Doktryny polityczno-prawne. Fundamenty współczesnych państw

Doktryny polityczno-prawne. Fundamenty współczesnych państw

Hubert Izdebski
Wolters Kluwer Polska
Podręcznik stanowi syntetyczne opracowanie zagadnień z zakresu doktryn dominujących we współczesnym dyskursie politycznym oraz doktrynalnych źródeł instytucji politycznych i prawnych, właściwych demokracji konstytucyjnej.
62,10 zł
69,00 zł
Więcej
Podstawy doktryny prawnej

Podstawy doktryny prawnej

Tomasz Bekrycht, Jerzy Leszczyński, Paweł Łabieniec
Wolters Kluwer Polska
Publikacja omawia podstawową terminologię prawniczą, a także główne kategorie teorii i filozofii prawa, nauki o państwie oraz nauk dogmatycznych.
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
13 różnych esejów o historii myśli politycznej i nie tylko
Promocja!
Promocja!

13 różnych esejów o historii myśli politycznej i nie tylko

Michał Jaskólski
Wolters Kluwer Polska
Od Autora Wybór przedstawionych tu esejów powstał dość przypadkowo, stąd też i jego tytuł. Na przestrzeni lat 2005-2013 otrzymałem zaproszenia do wygłoszenia kilkunastu referatów na różnych konferencjach tudzież zaszczyt uczestnictwa w kilkunastu księgach dedykowanych moim Przyjaciołom i Kolegom.....
40,01 zł
50,00 zł
Więcej
Historia polskiej myśli politycznej

Historia polskiej myśli politycznej

Rett R. Ludwikowski
Wolters Kluwer Polska
Podręcznik niniejszy jest unikalną na rynku wydawniczym pozycją omawiającą główne nurty doktrynalne polskiej myśli politycznej od wczesnego okresu polskiej historii nowożytnej do współczesności. Autor zakłada, że bez poznania myśli politycznej nasza wiedza o historii Polski byłaby niepełna. Pub....
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Historia doktryn politycznych i prawnych. Testy

Historia doktryn politycznych i prawnych. Testy

Lech Dubel, Jarosław Kostrubiec, Grzegorz Ławnikowicz
Wolters Kluwer Polska
Egzaminy z historii doktryn politycznych i prawnych coraz częściej mają formę testów lub mieszaną: egzamin ustny plus test. Proponujemy zatem zbiór testów, który może być pomocny przy przygotowaniu się do takiego egzaminu.Niniejszy zestaw może przysłużyć się weryfikacji poprawności procesu uczenia....
26,10 zł
29,00 zł
Więcej