Facebook
Kategorie

Dyscyplina finansów publicznych

Dyscyplina finansów publicznych to stan pożądany wynikający z przestrzegania określonych przez ustawodawcę norm i zasad prawidłowej gospodarki finansowej środkami publicznymi. których naruszenie może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności. Za podejmowanie nieekonomicznych decyzji pracownikom jednostek budżetowych oprócz odpowiedzialności pracowniczej grozi osobista odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Błędy niewłaściwego oraz rozrzutnego dysponowania finansami publicznymi mają wpływ nie tylko na działanie konkretnego organu administracyjnego, ale na wszystkich podatników.

Kto zajmuje się problematyką dyscypliny finansów publicznych?

Organami właściwymi zajmującymi się problematyką naruszenia dyscypliny finansowej są Rzecznicy dyscypliny finansów publicznych oraz Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Public...

Dyscyplina finansów publicznych to stan pożądany wynikający z przestrzegania określonych przez ustawodawcę norm i zasad prawidłowej gospodarki finansowej środkami publicznymi. których naruszenie może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności. Za podejmowanie nieekonomicznych decyzji pracownikom jednostek budżetowych oprócz odpowiedzialności pracowniczej grozi osobista odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Błędy niewłaściwego oraz rozrzutnego dysponowania finansami publicznymi mają wpływ nie tylko na działanie konkretnego organu administracyjnego, ale na wszystkich podatników.

Kto zajmuje się problematyką dyscypliny finansów publicznych?

Organami właściwymi zajmującymi się problematyką naruszenia dyscypliny finansowej są Rzecznicy dyscypliny finansów publicznych oraz Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych – pełniący funkcję oskarżycieli. Z kolei komisje orzekające w I instancji w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych i Główna Komisja Orzekająca pełnią rolę organów orzekających.

Kwestia dyscypliny finansów publicznych oraz odpowiedzialności za jej naruszenie została uregulowana w Ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych:

  • upomnienie;
  • nagana;
  • kara pieniężna;
  • zakaz pełnienia stanowiska związanego z dysponowaniem środkami publicznymi.

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Ustawa o finansach publicznych
Promocja!
Promocja!

Ustawa o finansach publicznych

Agnieszka Kaszok
Od.Nowa
Stan prawny: styczeń 2018 r. Publikacja zawiera teksty jednolite ustaw. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format i przejrzysty układ graficzny. Łatwą orientację w materiale umożliwia obszerny skorowidz.
11,92 zł
14,90 zł
Więcej
Prawo finansowe. Prawo finansów publicznych. Prawo podatkowe. Prawo bankowe
Promocja!
Promocja!

Prawo finansowe. Prawo finansów publicznych. Prawo podatkowe. Prawo bankowe

Michał Bitner, Elżbieta Chojna-Duch, Jakub Chowaniec, Marek Grzybowski, Elżbieta Irena Cho...
Wolters Kluwer Polska
W podręczniku nie tylko wyjaśniono podstawowe instytucje i regulacje prawne, lecz także przedstawiono ocenę ich funkcjonowania w praktyce.
71,20 zł
89,00 zł
Więcej
Finanse jednostek samorządu terytorialnego
Archiwum
Archiwum

Finanse jednostek samorządu terytorialnego

Maria Jastrzębska
Wolters Kluwer Polska
Podręcznik akademicki Celem publikacji jest przedstawienie złożonej problematyki finansów jednostek samorządu terytorialnego w ujęciu teoretycznym i empirycznym. Poruszona została w niej problematyka m.in.: istoty, funkcji i zadań jednostek samorządu terytorialnego, samodzielności finansowej, gospod....
Więcej