Facebook
Kategorie

Dyżur pracowniczy

Dyżur pracowniczy to czas, w którym pracownik, na polecenie pracodawcy, pozostaje w gotowości do wykonywania pracy poza normalnymi godzinami wynikającymi z umowy o pracę. O ile podczas dyżuru pracownik nie wykonywał pracy, dyżur nie jest wliczany do jego czasu pracy. Rekompensatą jest czas wolny w wymiarze godzin równym dyżurowi. Jeśli taka rekompensata nie jest możliwa, wówczas pracownikowi należy się wynagrodzenie w wysokości 60% jego stałego wynagrodzenia. Jeśli podczas dyżuru wystąpiła konieczność wykonywania pracy, czas ten wliczany jest do czasu pracy (praca w godzinach nadliczbowych).

Dyżur pracowniczy nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku.

Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Prawo pracy. Diagramy

Prawo pracy. Diagramy

Krzysztof Wojciech Baran, Maria Bosak-Sojka, Justyna Czerniak-Swędzioł , Dominika Dörre-Ko...
Wolters Kluwer Polska
Graficzne przedstawienie instytucji i regulacji prawnych z zakresu prawa pracy oraz powiązań między nimi. Uwzględnia ważne zmiany dotyczące urlopów rodzicielskich i umów terminowych.
46,06 zł
49,00 zł
Więcej