Facebook
Kategorie

Ekstradycja

Ekstradycja polega na wydaniu przez państwo władzom innego państwa osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa na terytorium państwa zwracającego się z wnioskiem o ekstradycję. Wydanie osoby ma na celu ukaranie i odbycie kary przez przestępcę.

Najważniejsze zasady ekstradycyjne to:

  1. zasada podwójnej karalności, podstawę ekstradycji stanowić może tylko czyn zagrożony karą w obu państwach,
  2. zasada specjalności, osobę wydaną można ścigać wyłącznie za przestępstwa, które były podstawą wydania,
  3. nie podlegają wydaniu osoby, które w państwie pobytu korzystają z prawa azylu.

Procedura ekstradycyjna regulowana jest umową międzynarodową o ile państwo zwracające się z wnioskiem o ekstradycję zapewnia wzajemność.

Ekstradycja polega na wydaniu przez państwo władzom innego państwa osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa na terytorium państwa zwracającego się z wnioskiem o ekstradycję. Wydanie osoby ma na celu ukaranie i odbycie kary przez przestępcę.

Najważniejsze zasady ekstradycyjne to:

  1. zasada podwójnej karalności, podstawę ekstradycji stanowić może tylko czyn zagrożony karą w obu państwach,
  2. zasada specjalności, osobę wydaną można ścigać wyłącznie za przestępstwa, które były podstawą wydania,
  3. nie podlegają wydaniu osoby, które w państwie pobytu korzystają z prawa azylu.

Procedura ekstradycyjna regulowana jest umową międzynarodową o ile państwo zwracające się z wnioskiem o ekstradycję zapewnia wzajemność.

Jedynie państwo ma prawo wystąpić z wnioskiem o ekstradycję. Nie jest praktykowana przez większość państw ekstradycja własnych obywateli lub osób, które uzyskały na ich terytorium prawo azylu.

Ekstradycja stanowi najważniejszą instytucję międzynarodowej pomocy prawnej w sprawach karnych. Podstawą tej współpracy jest skuteczna walka z przestępczością jako wspólnym interesem.

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Postępowanie karne w sprawach międzynarodowych. Podręcznik praktyczny
Promocja!
Promocja!

Postępowanie karne w sprawach międzynarodowych. Podręcznik praktyczny

Martyna Kusak
Wolters Kluwer Polska
W pracy zamieszczono wiele przykładów i wykresów, które ułatwiają przyswajanie informacji, a także odniesienia do orzecznictwa krajowego i międzynarodowego. Każdy rozdział jest zakończony wykazami literatury i dokumentów oraz danymi statystycznymi ilustrującymi funkcjonowanie poszczególnych instrume....
39,21 zł
49,00 zł
Więcej