Facebook
Kategorie

Fałszowanie dokumentów

Fałszowanie dokumentów należy do przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów (art. 270 – 277 Kodeksu Karnego). W tym kontekście istotna jest sama definicja dokumentu. Zgodnie z Kodeksem Karnym uznaje się za niego każdy przedmiot lub inny nośnik informacji, z którym łączy się jakieś prawo, który stanowi dowód prawa lub stosunku prawnego ze względu na swoją treść. Fałszowanie dokumentów jest procesem ich przerabiania, imitacji i wytwarzania i używania jako autentycznych. Za takie uznaje się również wypełnianie blankietów opatrzonych cudzym podpisem i używanie ich niezgodnie z wolą i na szkodę tej osoby.

Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Kryminalistyka

Kryminalistyka

Brunon Hołyst
Wolters Kluwer Polska
Najobszerniejszy na rynku podręcznik do kryminalistyki.
197,10 zł
219,00 zł
Więcej