Facebook
Kategorie

Konkurencja

Konkurencja to proces, w którym uczestnicy rynku konkurują ze sobą w zawieraniu transakcji rynkowych przedstawiając korzystniejsze od innych podmiotów oferty rynkowe. Ma na celu osiągnięcie jak największych korzyści przez dany podmiot.

Do kryteriów konkurencji możemy zaliczyć cenę, jakość czy formę płatności.

Funkcja regulacyjna

Konkurencja reguluje funkcjonowanie gospodarki kapitalistycznej na trzy sposoby. Należą do nich:

 • regulacja wymiany dóbr. Dostawcy i nabywcy poprzez konkurowanie między sobą, uzyskują porozumienie co do wysokości cen i wielkości transakcji. W ten sposób gospodarka dąży do osiągnięcia stanu równowagi, ponieważ wielkość popytu równa się wielkości podaży.
 • regulacja alokacji czynników produkcyjnych.
 • regulacja dystrybucji dochodów.

Cechy charakterystyczne

Zakres i...

Konkurencja to proces, w którym uczestnicy rynku konkurują ze sobą w zawieraniu transakcji rynkowych przedstawiając korzystniejsze od innych podmiotów oferty rynkowe. Ma na celu osiągnięcie jak największych korzyści przez dany podmiot.

Do kryteriów konkurencji możemy zaliczyć cenę, jakość czy formę płatności.

Funkcja regulacyjna

Konkurencja reguluje funkcjonowanie gospodarki kapitalistycznej na trzy sposoby. Należą do nich:

 • regulacja wymiany dóbr. Dostawcy i nabywcy poprzez konkurowanie między sobą, uzyskują porozumienie co do wysokości cen i wielkości transakcji. W ten sposób gospodarka dąży do osiągnięcia stanu równowagi, ponieważ wielkość popytu równa się wielkości podaży.
 • regulacja alokacji czynników produkcyjnych.
 • regulacja dystrybucji dochodów.

Cechy charakterystyczne

Zakres i siła mechanizmu konkurencji zależy przede wszystkim od możliwości wejścia na rynek, która jest determinowana przez regulacje prawne oraz licencje lub koncesje.

Zalety konkurencji

 • wzrost liczby wynalazków
 • postęp w handlu zagranicznym
 • obniżkę cen
 • wzrost ilości towarów na rynku
 • wzrost poziomu konsumpcji
 • wzrost jakości wytwarzanych dóbr.

Negatywne skutki konkurencji

 • produkcja szkodliwych towarów i usług
 • brak sprawiedliwego podziału dochodów
 • umożliwia wykorzystanie niewiedzy klientów
 • powoduje wzrost kosztów przetwarzania i wyszukiwania informacji.

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Prawo gospodarcze publiczne
Promocja!
Promocja!

Prawo gospodarcze publiczne

Andrzej Powałowski
C.H. Beck
Publikacja ,,Prawo gospodarcze publiczne" służyć ma prezentacji poszczególnych przejawów i form oddziaływania państwa na gospodarkę przy wykorzystaniu różnych instrumentów prawnych. Oddziaływanie to przestrzegać można najpierw w płaszczyźnie przedmiotowej i łączyć z określonymi sferami działalności....
84,16 zł
99,00 zł
Więcej