Facebook
Kategorie

Norma prawna

Norma prawna – norma to reguła zachowania, przymiotnik „prawna” oznacza natomiast, że zachowanie to jest określone przepisami prawa. Norma prawna bywa zamiennie stosowana z przepisem prawnym, choć należy opowiedzieć się – mimo wieloznaczności pojęcia „przepis” –że norma prawna jest treścią, a przepis prawny formą, w której treść normatywna się zawiera.

Norma prawna ma swą genezę łacińską, w której oznacza regułę, przepis, podziałkę. Norma jest pewnym rodzajem reguły postępowania, wskazującej, jak powinno się postąpić w określonej sytuacji. Treść norm prawnych urzeczywistniana jest w formie wprowadzania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ustanawianych przez władzę lub uznanych przez kompetentny organ państwa. Pojęcie normy prawnej nie jest jednak równoważne z pojęciem przepisu prawa, który, będąc jednostką redak...

Norma prawna – norma to reguła zachowania, przymiotnik „prawna” oznacza natomiast, że zachowanie to jest określone przepisami prawa. Norma prawna bywa zamiennie stosowana z przepisem prawnym, choć należy opowiedzieć się – mimo wieloznaczności pojęcia „przepis” –że norma prawna jest treścią, a przepis prawny formą, w której treść normatywna się zawiera.

Norma prawna ma swą genezę łacińską, w której oznacza regułę, przepis, podziałkę. Norma jest pewnym rodzajem reguły postępowania, wskazującej, jak powinno się postąpić w określonej sytuacji. Treść norm prawnych urzeczywistniana jest w formie wprowadzania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ustanawianych przez władzę lub uznanych przez kompetentny organ państwa. Pojęcie normy prawnej nie jest jednak równoważne z pojęciem przepisu prawa, który, będąc jednostką redakcyjną aktu normatywnego, zawiera jedynie elementy, z których odtwarza się odpowiednie reguły postępowania. Może się oczywiście zdarzyć, że jedna norma wyrażona będzie w treści jednego przepisu, choć ze względu na złożoność i kompletność systemu prawa oraz fakt dokonywania wykładni, norma zazwyczaj wynika z treści wielu przepisów.

Więcej sprawdź w publikacji

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Podstawy doktryny prawnej
Nowość
Nowość

Podstawy doktryny prawnej

Tomasz Bekrycht, Jerzy Leszczyński, Paweł Łabieniec
Wolters Kluwer Polska
Publikacja omawia podstawową terminologię prawniczą, a także główne kategorie teorii i filozofii prawa, nauki o państwie oraz nauk dogmatycznych.
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Wstęp do prawoznawstwa

Wstęp do prawoznawstwa

Agnieszka Bielska-Brodziak, Iwona Bogucka, Józef Nowacki, Lidia Rodak, Sławomir Tkacz, Zyg...
Wolters Kluwer Polska
W podręczniku zaprezentowano podstawowe pojęcia nauk prawnych, takie jak: przepis prawa, w tym jego rodzaje i adresaci, fakt prawny oraz skutek prawny.
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Podstawy prawa Skrypty

Podstawy prawa Skrypty

Zdzisław Muras
C.H. Beck
Podręcznik ,,Podstawy prawa" omawia najważniejsze zagadnienia dotyczące istoty oraz rozumienia prawa - zarówno krajowego jak i Unii Europejskiej. Przedstawiono w nim: definicje odnoszące się do instytucji, kategorii oraz pojęć z zakresu teorii państwa i prawa, niektóre z gałęzi prawa tj. prawo konst....
58,50 zł
65,00 zł
Więcej
Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny

Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny

Andrzej Bator, Andrzej Franciszek Bator, Włodzimierz Gromski, Stanisław Kaźmierczyk, Artur...
Wolters Kluwer Polska
Podręcznik akademicki przeznaczony przede wszystkim dla studentów kierunków prawniczych i administracyjnych, pomyślany jako pomoc dydaktyczna uzupełniająca wykład ze wstępu do prawoznawstwa oraz teorii i filozofii prawa.
56,70 zł
63,00 zł
Więcej