Facebook
Kategorie

Państwowa Inspekcja Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) to organ powołany do sprawowania nadzoru w zakresie przestrzegania prawa pracy. Dotyczy w szczególności przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów dotyczących stosunku pracy, a także wynagrodzenia za pracę. Zajmuje się również przepisami dotyczącymi legalności zatrud­nienia.

Do głównych zadań Państwowej Inspekcji Pracy należą:

 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • weryfikacja legalności zatrudnienia,
 • sprawdzanie legalności zatrudnienia oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców,
 • kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu pod kątem spełniania przez nie wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • współpraca z organami ochrony środowiska w zakresie kont...

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) to organ powołany do sprawowania nadzoru w zakresie przestrzegania prawa pracy. Dotyczy w szczególności przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów dotyczących stosunku pracy, a także wynagrodzenia za pracę. Zajmuje się również przepisami dotyczącymi legalności zatrud­nienia.

Do głównych zadań Państwowej Inspekcji Pracy należą:

 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • weryfikacja legalności zatrudnienia,
 • sprawdzanie legalności zatrudnienia oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców,
 • kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu pod kątem spełniania przez nie wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • współpraca z organami ochrony środowiska w zakresie kontroli przestrzegania przez praco­dawców przepisów o przeciwdziałaniu zagroże­niom dla środowiska,
 • sprawdzanie ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach,
 • wydawanie i cofanie zezwoleń na pracę dzieci,
 • współdziałanie z urzędami państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie nadzoru nad warunkami pracy,
 • ściganie wykroczeń przeciwko prawom pra­cownika określonych w Kodeksie pracy.

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Seria z Paragrafem - PAKIET KSIĄŻEK - Prawo cywilne, karne, administracyjne, pracy i handlowe. Zbiory przepisów [PRZEDSPRZEDAŻ]
Promocja!
Bestseller
Promocja!
Bestseller

Seria z Paragrafem - PAKIET KSIĄŻEK - Prawo cywilne, karne, administracyjne, pracy i handlowe. Zbiory przepisów [PRZEDSPRZEDAŻ]

Wolters Kluwer Polska
Pakiet pięciu, zbiorów przepisów z Serii z Paragrafem.
241,50 zł
345,00 zł
Więcej
Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Pracownicze plany kapitałowe. Ochrona zatrudnienia i świadectwa pracy. Organizacje pracodawców, związki zawodowe i spory zbiorowe [PRZEDSPRZEDAŻ]

Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Pracownicze plany kapitałowe. Ochrona zatrudnienia i świadectwa pracy. Organizacje pracodawców, związki zawodowe i spory zbiorowe [PRZEDSPRZEDAŻ]

Wolters Kluwer Polska
Najważniejsze zmiany: – ustawa z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1834); – ustawa z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wy chowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw....
62,10 zł
69,00 zł
Więcej
Prawo pracy. Diagramy

Prawo pracy. Diagramy

Krzysztof Wojciech Baran, Maria Bosak-Sojka, Justyna Czerniak-Swędzioł , Dominika Dörre-Ko...
Wolters Kluwer Polska
Graficzne przedstawienie instytucji i regulacji prawnych z zakresu prawa pracy oraz powiązań między nimi. Uwzględnia ważne zmiany dotyczące urlopów rodzicielskich i umów terminowych.
49,00 zł
Więcej