Facebook
Kategorie

Prezydent RP

Prezydent RP zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej to najwyższy przedstawiciel polskiej władzy. Prezydent jest również gwarantem ciągłości władzy państwowej oraz naczelny przedstawicielem władzy wykonawczej. Jest to także zwierzchnik sił zbrojnych. Zadaniem prezydenta jest między innymi czuwanie nad przestrzeganiem postanowień Konstytucji.

Urząd prezydenta RP

Urząd prezydenta istnieje w Polsce nieprzerwanie od 1922 roku. Czas trwania kadencji Prezydenta to pięć lat, a osoba wybierana na to stanowisko jest poprzez powszechne wybory. Prezydent może być wybrany ponownie na to stanowisko tylko raz. Kadencja nowego Prezydenta rozpoczyna się w dniu objęcia przez niego władzy. Ówczesny prezydent ustępuje wraz z zaprzysiężeniem nowego.

Uprawnienia prezydenta

Wszystkie uprawnienia Prezydenta zapisane są w V rozdziale Konstytucji RP. Jednak niektóre...

Prezydent RP zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej to najwyższy przedstawiciel polskiej władzy. Prezydent jest również gwarantem ciągłości władzy państwowej oraz naczelny przedstawicielem władzy wykonawczej. Jest to także zwierzchnik sił zbrojnych. Zadaniem prezydenta jest między innymi czuwanie nad przestrzeganiem postanowień Konstytucji.

Urząd prezydenta RP

Urząd prezydenta istnieje w Polsce nieprzerwanie od 1922 roku. Czas trwania kadencji Prezydenta to pięć lat, a osoba wybierana na to stanowisko jest poprzez powszechne wybory. Prezydent może być wybrany ponownie na to stanowisko tylko raz. Kadencja nowego Prezydenta rozpoczyna się w dniu objęcia przez niego władzy. Ówczesny prezydent ustępuje wraz z zaprzysiężeniem nowego.

Uprawnienia prezydenta

Wszystkie uprawnienia Prezydenta zapisane są w V rozdziale Konstytucji RP. Jednak niektóre z nich wynikają także z ustaw.

Co więcej, prezydent wydaje rozporządzenia i zarządzenia w wypadkach przewidzianych ustawami i Konstytucją, natomiast w obrębie swoich prerogatyw wydaje postanowienia publikowane w Monitorze Polskim. Jeśli akty nie są prerogatywnymi Prezydenta to aby były ważne, muszą posiadać podpis Prezesa Rady Ministrów.

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Polskie prawo konstytucyjne
Promocja!
Promocja!

Polskie prawo konstytucyjne

Robert Adamczewski, Anna Chmielarz-Grochal, Aldona Domańska, Ryszard Krawczyk, Anna Michal...
Wolters Kluwer Polska
Szczegółowe omówienie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., a także ustaw i innych aktów normatywnych regulujących problematykę wolności i praw jednostki oraz organizację i funkcjonowanie naczelnych organów państwowych i samorządu terytorialnego.
55,20 zł
69,00 zł
Więcej
Konstytucyjny system organów państwowych

Konstytucyjny system organów państwowych

Mariusz Paździor, Bogumił Szmulik
Wolters Kluwer Polska
Książka stanowi kompleksowe omówienie problematyki konstytucyjnych organów władzy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej. Przedstawiono w niej bowiem szczegółową charakterystykę nie tylko głównych organów władzy państwowej, ale wszystkich organów konstytucyjnych, w tym: Najwyższej Izby Kontroli,....
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Wstęp do prawa administracyjnego ogólnego

Wstęp do prawa administracyjnego ogólnego

Michał Możdżeń-Marcinkowski
Wolters Kluwer Polska
Podręcznik stanowi wprowadzenie do wiedzy o najważniejszych instytucjach prawa administracyjnego. W trzecim wydaniu omówiono m.in.: pojęcie prawa administracyjnego oraz jego źródła i miejsce w systemie prawa,podstawowe instytucje prawa administracyjnego,zarys ustrojowego prawa administracyjn....
44,10 zł
49,00 zł
Więcej