Facebook
Kategorie

Przedawnienie karalności przestępstwa i wykonania kary

Przedawnienie  karalności odnosi się do odpowiedzialności karnej w dwóch aspektach – karalności przestępstwa oraz wykonania orzeczonej kary.

Przedawnienie karalności

Upływ terminu oznacza, że nie jest możliwe wszczęcie postępowania karnego o dane przestępstwo, natomiast postępowanie już prowadzone należy umorzyć.

W zależności od rodzaju popełnionego czynu karalność przestępstwa ustaje po upływie :

 • 30 lat – w przypadku zabójstwa,
 • 20 lat – w przypadku innej zbrodni,
 • 15 lat – w przypadku czynu zagrożonego karą pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat,
 • 10 lat – w przypadku czynu zagrożonego karą pozbawienia wo...

Przedawnienie  karalności odnosi się do odpowiedzialności karnej w dwóch aspektach – karalności przestępstwa oraz wykonania orzeczonej kary.

Przedawnienie karalności

Upływ terminu oznacza, że nie jest możliwe wszczęcie postępowania karnego o dane przestępstwo, natomiast postępowanie już prowadzone należy umorzyć.

W zależności od rodzaju popełnionego czynu karalność przestępstwa ustaje po upływie :

 • 30 lat – w przypadku zabójstwa,
 • 20 lat – w przypadku innej zbrodni,
 • 15 lat – w przypadku czynu zagrożonego karą pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat,
 • 10 lat – w przypadku czynu zagrożonego karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata.

Nie ulegają przedawnieniu zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Przedawnienie wykonania kary

Upływ terminów powoduje ustanie wykonalności wyroku. Nie można wówczas wykonać kary orzeczonej wobec skazanego za przestępstwo.

Wykonalność kary ulega przedawnieniu, jeśli od daty uprawomocnienia się wyroku upłynęło:

 • 30 lat – w przypadku kary pozbawienia wolności przekraczającej lat 5,
 • 15 lat – w przypadku kary pozbawienia wolności nieprzekraczającej lat 5,
 • 10 lat – w przypadku innej kary.

Upływ określonych w przepisie terminów przedawnienia powoduje, że nie jest możliwe wykonanie orzeczonych, ale jeszcze niewykonanych kar i środków karnych.

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Prawo karne materialne. Kazusy dla aplikantów

Prawo karne materialne. Kazusy dla aplikantów

Michał Błoński
Wolters Kluwer Polska
Opracowanie jest zbiorem przeszło 200 kazusów uwzględniających zarówno przepisy kodeksu karnego, jak i innych ustaw karnych penalizujących określone zachowania.
89,00 zł
Więcej