Facebook
Kategorie

Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową

Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową polega na zmianie jej formy prawnej.

Przyczyny przekształcenia

 • sytuacja ekonomiczna spółki (optymalizacja zarządzania)
 • ograniczenie odpowiedzialności
 • wzrost rozmiaru prowadzonej działalności
 • chęć wprowadzenia spółki na giełdę
 • zmniejszenie obciążeń podatkowych.

Wymagania, jakie należy spełnić do przekształcenia spółki:

 1. sporządzenie planu przekształcenia,
 2. powzięcie uchwały o przekształceniu spółki,
 3. powołanie członków organów spółki przekształconej,
 4. podpisania statutu spółki przekształconej,
 5. dokonania wpisu spółki przekształconej,
 6. wykreślenie spółki przekształcanej.

Dodatkowe warunki przekształcenia

Warunki dodatkowe konieczne do przekształcenia spółki:

...

Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową polega na zmianie jej formy prawnej.

Przyczyny przekształcenia

 • sytuacja ekonomiczna spółki (optymalizacja zarządzania)
 • ograniczenie odpowiedzialności
 • wzrost rozmiaru prowadzonej działalności
 • chęć wprowadzenia spółki na giełdę
 • zmniejszenie obciążeń podatkowych.

Wymagania, jakie należy spełnić do przekształcenia spółki:

 1. sporządzenie planu przekształcenia,
 2. powzięcie uchwały o przekształceniu spółki,
 3. powołanie członków organów spółki przekształconej,
 4. podpisania statutu spółki przekształconej,
 5. dokonania wpisu spółki przekształconej,
 6. wykreślenie spółki przekształcanej.

Dodatkowe warunki przekształcenia

Warunki dodatkowe konieczne do przekształcenia spółki:

 1. wypowiedzenie się wspólników reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego przy zachowaniu większości trzech czwartych głosów,
 2. posiadanie sprawozdań finansowych co najmniej za dwa ostatnie lata obrotowe,
 3. posiadanie całkowicie pokrytego kapitału zakładowego,
 4. spółka przekształcona musi posiadać kapitał zakładowy nie niższy niż kapitał spółki przekształcanej.

Formy przekształcenia

Wyróżniamy dwie formy przekształcenia:

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Spółki handlowe. Pytania i odpowiedzi

Spółki handlowe. Pytania i odpowiedzi

Jerzy Jacyszyn, Anna Koronkiewicz-Wiórek, Bogusław Książek, Marta Piotrowska-Kłak, Lidia S...
Wolters Kluwer Polska
Publikacja w przystępny sposób przedstawia instytucje prawa gospodarczego i handlowego.
58,50 zł
65,00 zł
Więcej