Facebook
Kategorie

Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej

Naruszenie nietykalności cielesnej to każdy bezprawny kontakt fizyczny, który dla drugiej strony byłby obraźliwy, krzywdzący lub budzący zakłopotanie (np. uderzenie, szarpanie, popchnięcie, oplucie, oblanie kogoś płynem, itp.). Naruszenia nietykalności cielesnej polega więc na umyślności w postaci zamiaru bezpośredniego lub ewentualnego. Przy takim przestępstwie ustawodawca w art. 217 § 1 Kodeksu karnego przewidział odpowiedzialność karną. Naruszenie czci może być dokonane poprzez np. przestępstwo zniewagi, które jest uregulowane w art. 216 Kodeksu karnego. Podstawową przesłanką naruszenia godności osobistej jest znieważenie określonej osoby w jej obecności lub pod jej nieobecność, lecz publicznie lub, gdy z zachowania sprawcy można wywnioskować, że jego intencją było, aby zniewaga dotarła do tej osoby.

Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Prawo karne materialne. Kazusy dla aplikantów

Prawo karne materialne. Kazusy dla aplikantów

Michał Błoński
Wolters Kluwer Polska
Opracowanie jest zbiorem przeszło 200 kazusów uwzględniających zarówno przepisy kodeksu karnego, jak i innych ustaw karnych penalizujących określone zachowania.
89,00 zł
Więcej
Prawo mediów
Archiwum
Archiwum

Prawo mediów

Monika Nowikowska, Zofia Zawadzka, Joanna Sieńczyło-Chlabicz
Wolters Kluwer Polska
W publikacji zostały przedstawione najważniejsze zagadnienia prawa prasowego wraz z dorobkiem orzecznictwa sądów polskich, jak i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Omówiono w niej również aktualne problemy prawne.
Więcej