Facebook
Kategorie

Przestępstwa przeciwko mieniu

Przestępstwa przeciwko mieniu, które wyszczególnia Kodeks Karny są jednym z rodzajów czynów zabronionych. Należą one do najczęściej popełnianych czynów zabronionych, a różnice między nimi mogą być znaczne.

Rodzaje przestępstw przeciwko mieniu

 • kradzież,
 • kradzież rozbójnicza,
 • rozbój,
 • przywłaszczenie,
 • oszustwo,
 • wymuszenie,
 • paserstwo.

Najczęściej występującym przestępstwem przeciwko mieniu jest kradzież. Polega na zabraniu cudzej rzeczy celem przywłaszczenia. Przedmiotem kradzieży może być rzecz ruchoma, posiadająca wartość materialną. Przepis o kradzieży stosuje się również do programu komputerowego, a także energii oraz karty uprawniającej do podjęcia pieniędzy z automatu bankowego.

Tego rodzaju czyny zabronione często dotyczą nie tylko samego naruszenia prawa po...

Przestępstwa przeciwko mieniu, które wyszczególnia Kodeks Karny są jednym z rodzajów czynów zabronionych. Należą one do najczęściej popełnianych czynów zabronionych, a różnice między nimi mogą być znaczne.

Rodzaje przestępstw przeciwko mieniu

 • kradzież,
 • kradzież rozbójnicza,
 • rozbój,
 • przywłaszczenie,
 • oszustwo,
 • wymuszenie,
 • paserstwo.

Najczęściej występującym przestępstwem przeciwko mieniu jest kradzież. Polega na zabraniu cudzej rzeczy celem przywłaszczenia. Przedmiotem kradzieży może być rzecz ruchoma, posiadająca wartość materialną. Przepis o kradzieży stosuje się również do programu komputerowego, a także energii oraz karty uprawniającej do podjęcia pieniędzy z automatu bankowego.

Tego rodzaju czyny zabronione często dotyczą nie tylko samego naruszenia prawa pokrzywdzonego do wybranego mienia, ale obejmują często również groźby naruszenia zdrowia, a także pobicia. Stąd też za te przestępstwa Kodeks Karny przewiduje kary pozbawienia wolności do nawet 12 lat. Za niektóre z nich (jak paserstwo) sąd może ukarać też grzywną albo karą ograniczenia wolności. Istotna jest też wartość skradzionego mienia.

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Prawo karne materialne. Kazusy dla aplikantów

Prawo karne materialne. Kazusy dla aplikantów

Michał Błoński
Wolters Kluwer Polska
Opracowanie jest zbiorem przeszło 200 kazusów uwzględniających zarówno przepisy kodeksu karnego, jak i innych ustaw karnych penalizujących określone zachowania.
89,00 zł
Więcej