Facebook
Kategorie

Przestępstwa przeciwko ochronie informacji

Do przestępstw przeciwko ochronie informacji ustawodawca zaliczył osiem czynów zabronionych, naruszających to dobro chronione prawem, a mianowicie: ujawnienie lub wykorzystanie tajemnicy państwowej, ujawnienie tajemnicy państwowej w związku z wykonywaną funkcją, bezprawne uzyskanie informacji, utrudnianie zapoznania się z informacją, niszczenie danych informatycznych, uszkodzenie danych informatycznych, zakłócanie systemu komputerowego oraz wytwarzanie programów komputerowych. O ochronie informacji stanowiących tajemnicę państwową, służbową lub zawodową, a także tajemnicę prywatną, osobistą lub gospodarczą traktują przepisy rozdziału XXXIII nowego Kodeksu karnego.

Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Prawo karne materialne. Kazusy dla aplikantów

Prawo karne materialne. Kazusy dla aplikantów

Michał Błoński
Wolters Kluwer Polska
Opracowanie jest zbiorem przeszło 200 kazusów uwzględniających zarówno przepisy kodeksu karnego, jak i innych ustaw karnych penalizujących określone zachowania.
89,00 zł
Więcej