Facebook
Kategorie

Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości

Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości to specyficzna grupa przestępstw, do której zalicza się m.in. przemoc wobec sądu, składanie fałszywych zeznań, wniesienie fałszywego oskarżenia, preparowanie fałszywych dokumentów, poplecznictwo, pomoc w bezprawnym uwolnieniu więźnia czy też przemoc wobec uczestnika procesu. Przestępstwa tego rodzaju reguluje rozdział XXX Kodeksu karnego. Najczęściej popełnianym przestępstwem przeciwko wymiarowi sprawiedliwości jest fałszywe składanie zeznań, a więc zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w postępowaniu sądowym lub innym, które jest prowadzone na podstawie odpowiednich przepisów.

Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Prawo karne materialne. Kazusy dla aplikantów

Prawo karne materialne. Kazusy dla aplikantów

Michał Błoński
Wolters Kluwer Polska
Opracowanie jest zbiorem przeszło 200 kazusów uwzględniających zarówno przepisy kodeksu karnego, jak i innych ustaw karnych penalizujących określone zachowania.
89,00 zł
Więcej