Facebook
Kategorie

Referendum lokalne

Referendum lokalne jest to jedna z form demokracji bezpośredniej, która polega na wyrażaniu woli w określonej sprawie przez wszystkich obywateli mających czynne prawo wyborcze. Instytucja ta jest powszechnym uczestnictwem w procesie władzy państwowej i polega na rozstrzygnięciu kwestii spornych poprzez głosowanie obywateli.

Krótka historia powstania referendum

W Polsce przeprowadzone referendum 30 czerwca 1946 roku oraz 29 listopada 1987 roku. Ustanowione w konstytucji referendum w 1987 roku ma charakter fakultatywny i wiążący. Od 1990 roku jest formą udziału społeczności gminy w wykonywaniu zadań publicznych. Referendum jest obligatoryjne w sprawach opodatkowania mieszkańców i odwołania rady gminy przed upływem kadencji.

Kto jest uprawniony do zarządzania referendum?

Według ustawy konstytucyjnej z 1992 roku w sprawach wagi państwow...

Referendum lokalne jest to jedna z form demokracji bezpośredniej, która polega na wyrażaniu woli w określonej sprawie przez wszystkich obywateli mających czynne prawo wyborcze. Instytucja ta jest powszechnym uczestnictwem w procesie władzy państwowej i polega na rozstrzygnięciu kwestii spornych poprzez głosowanie obywateli.

Krótka historia powstania referendum

W Polsce przeprowadzone referendum 30 czerwca 1946 roku oraz 29 listopada 1987 roku. Ustanowione w konstytucji referendum w 1987 roku ma charakter fakultatywny i wiążący. Od 1990 roku jest formą udziału społeczności gminy w wykonywaniu zadań publicznych. Referendum jest obligatoryjne w sprawach opodatkowania mieszkańców i odwołania rady gminy przed upływem kadencji.

Kto jest uprawniony do zarządzania referendum?

Według ustawy konstytucyjnej z 1992 roku w sprawach wagi państwowej referendum zarządza sejm bezwzględną większością lub prezydent za zgodą senatu podjętą bezwzględną większością. Wynik referendum jest wiążący, jeśli wzięła w nim udział więcej niż połowa uprawnionych.

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Prawo administracyjne. Zagadnienia ustrojowe

Prawo administracyjne. Zagadnienia ustrojowe

Janusz Sługocki
Wolters Kluwer Polska
W książce przedstawione zostały podstawowe zagadnienia ustrojowego prawa administracyjnego, w tym w szczególności podstawy prawne działania naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, administracji rządowej w terenie oraz samorządu terytorialnego. Obszernie omówiono w niej także problem....
53,10 zł
59,00 zł
Więcej