Facebook
Kategorie

Samorząd gminny

Samorząd gminny jest formą organizacji wspólnot lokalnych, najczęściej nie posiadającą charakteru politycznego. W Polsce podstawowym,  a zarazem tradycyjnym szczeblem samorządu terytorialnego jest gmina, która tworzy Radę Gminy. Rada Gminy powołuje zarząd oraz wójta w gminach wiejskich, burmistrza w gminach miejskich lub prezydenta w dużych ośrodkach miejskich. W Polsce samorząd działał w 1919-1939 oraz 1944-1950, następnie został zniesiony. Od 1990 roku wspólnotę samorządową stanowią mieszkańcy gmin.

Zadania samorządu gminnego

Samorząd gminny wykonuje samodzielnie we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność zadania publiczne własne i zlecone z zakresu administracji rządowej. Gmina dysponuje środkami materialnym pozwalającymi na realizację założonych zadań. Do zadań własnych samorządu gminnego należą zadania z zakresu lokalnego transportu zb...

Samorząd gminny jest formą organizacji wspólnot lokalnych, najczęściej nie posiadającą charakteru politycznego. W Polsce podstawowym,  a zarazem tradycyjnym szczeblem samorządu terytorialnego jest gmina, która tworzy Radę Gminy. Rada Gminy powołuje zarząd oraz wójta w gminach wiejskich, burmistrza w gminach miejskich lub prezydenta w dużych ośrodkach miejskich. W Polsce samorząd działał w 1919-1939 oraz 1944-1950, następnie został zniesiony. Od 1990 roku wspólnotę samorządową stanowią mieszkańcy gmin.

Zadania samorządu gminnego

Samorząd gminny wykonuje samodzielnie we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność zadania publiczne własne i zlecone z zakresu administracji rządowej. Gmina dysponuje środkami materialnym pozwalającymi na realizację założonych zadań. Do zadań własnych samorządu gminnego należą zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego, wodociągów, kanalizacji, pomocy społecznej, edukacji publicznej, kultury fizycznej oraz zieleni gminnej.

W celu praktycznego zaznajomienia się z wybranymi postępowaniami administracyjnymi prowadzonymi przez organy gmin warto skorzystać z książki „Wybrane postępowania prowadzone przez organy gmin. Praktyczny przewodnik”.

Praktyczną wykładnie przepisów ustawy o samorządzie gminnym możemy znaleźć w podręczniku „Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz”.

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe

Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe

Irena Lipowicz, Radosław Mędrzycki, Maciej Szmigiero
Wolters Kluwer Polska
Publikacja przeznaczona przede wszystkim dla studentów prawa i administracji. Świetny materiał uzupełniający i sprawdzający w procesie nauczania i uczenia się.
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenci środków europejskich

Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenci środków europejskich

Rafał Cieślak, Elżbieta Kornberger-Sokołowska, Julia Zdanukiewicz
Wolters Kluwer Polska
Książka jest pierwsza na rynku publikacja omawiająca kompleksowo problematykę funduszy Unii Europejskiej w samorządzie terytorialnym. Opracowanie w przystępny sposób opisuje zagadnienia dotyczące pozyskiwania środków UE przez polskie samorządy. Książka przedstawia elementy praktyczne, związane z....
62,10 zł
69,00 zł
Więcej
Wstęp do prawa administracyjnego ogólnego

Wstęp do prawa administracyjnego ogólnego

Michał Możdżeń-Marcinkowski
Wolters Kluwer Polska
Podręcznik stanowi wprowadzenie do wiedzy o najważniejszych instytucjach prawa administracyjnego. W trzecim wydaniu omówiono m.in.: pojęcie prawa administracyjnego oraz jego źródła i miejsce w systemie prawa,podstawowe instytucje prawa administracyjnego,zarys ustrojowego prawa administracyjn....
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Prawo administracyjne. Zagadnienia ustrojowe

Prawo administracyjne. Zagadnienia ustrojowe

Janusz Sługocki
Wolters Kluwer Polska
W książce przedstawione zostały podstawowe zagadnienia ustrojowego prawa administracyjnego, w tym w szczególności podstawy prawne działania naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, administracji rządowej w terenie oraz samorządu terytorialnego. Obszernie omówiono w niej także problem....
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Prawo administracyjne. Testy
Archiwum
Archiwum

Prawo administracyjne. Testy

Wojciech Drobny
Wolters Kluwer Polska
Czeka Cię wkrótce egzamin z prawa administracyjnego? Czy znasz odpowiedzi na następujące pytania: Pomiędzy wojewodą pomorskim a śląskim doszło do pozytywnego sporu kompetencyjnego. Który podmiot jest właściwy do jego rozstrzygnięcia? Do czyjej wiadomości minister właściwy do spraw wewnętrznych prz....
Więcej