Facebook
Kategorie

Skarga na przewlekłość postępowania sądowego i przygotowawczego

Skarga na przewlekłość postępowania sądowego i przygotowawczego jest instytucją, którą reguluje ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym lub w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.

Przewlekłość postępowania

Za przewlekłe postępowanie uznaje się sprawę, w której postępowanie trwa dłużej, niż jest to wymagane dla wyjaśnienia okoliczności faktycznych i prawnych.

Dokonując analizy, czy w danej sprawie doszło do przewlekłości postępowania, sąd właściwy do rozpatrzenia skargi ma na uwadze przede wszystkim terminowość i prawidłowość podjętych czynności. Wówczas sąd zwraca szczególną uwagę na charakter sprawy, jej stopień zawiłości oraz znaczenie rozstrzygniętych w niej zagadnień dla strony, która wniosła skargę.

Rozst...

Skarga na przewlekłość postępowania sądowego i przygotowawczego jest instytucją, którą reguluje ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym lub w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.

Przewlekłość postępowania

Za przewlekłe postępowanie uznaje się sprawę, w której postępowanie trwa dłużej, niż jest to wymagane dla wyjaśnienia okoliczności faktycznych i prawnych.

Dokonując analizy, czy w danej sprawie doszło do przewlekłości postępowania, sąd właściwy do rozpatrzenia skargi ma na uwadze przede wszystkim terminowość i prawidłowość podjętych czynności. Wówczas sąd zwraca szczególną uwagę na charakter sprawy, jej stopień zawiłości oraz znaczenie rozstrzygniętych w niej zagadnień dla strony, która wniosła skargę.

Rozstrzygnięcie sądu

Sąd w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia skargi ma obowiązek wydać orzeczenie. Jeśli zostanie ona uwzględniona, skarżącemu na jego żądanie przysługuje zasądzenie kwoty pieniężnej w wysokości od 2 do 20 tysięcy złotych.

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Kodeks postępowania cywilnego

Kodeks postępowania cywilnego

Agnieszka Kaszok
Od.Nowa
Zbiór zawiera jeden z najobszerniejszych w polskim ustawodawstwie aktów prawnych – Kodeks postępowania cywilnego, uzupełniony o komplet rozporządzeń wykonawczych. Tekst jednolity m.in. zawiera nowelizacje z 2016 roku. Dodatkowo w książce zamieszczona jest ustawa o kosztach sądowych oraz komornikach....
13,49 zł
14,99 zł
Więcej