Facebook
Kategorie

Stosunek pracy - definicja

Stosunek pracy jest pojęciem z zakresu prawa pracy. To relacja prawna, w jakiej pozostają pracownik i pracodawca. W ramach stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonania na rzecz pracodawcy określonej pracy, która odbywa się pod kierownictwem pracodawcy oraz w określonych przez niego miejscu i czasie. Pracodawca zobowiązuje się do przekazania pracownikowi określonego wynagrodzenia za pracę, którą wykonał.

Stosunek pracy podlega regulacjom, które zawarte są w Kodeksie pracy lub w Kodeksie cywilnym. Te określają wzajemne prawa i obowiązki stron. Stosunek pracy powstaje na podstawie zawartej umowy uregulowanej w Kodeksie pracy, która może mieć formę:

 • umowy o pracę
 • spółdzielczej umowy o pracę,
 • mianowania,
 • powołania,
 • wyboru.

 Stosunek pracy podjęty w oparciu o...

Stosunek pracy jest pojęciem z zakresu prawa pracy. To relacja prawna, w jakiej pozostają pracownik i pracodawca. W ramach stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonania na rzecz pracodawcy określonej pracy, która odbywa się pod kierownictwem pracodawcy oraz w określonych przez niego miejscu i czasie. Pracodawca zobowiązuje się do przekazania pracownikowi określonego wynagrodzenia za pracę, którą wykonał.

Stosunek pracy podlega regulacjom, które zawarte są w Kodeksie pracy lub w Kodeksie cywilnym. Te określają wzajemne prawa i obowiązki stron. Stosunek pracy powstaje na podstawie zawartej umowy uregulowanej w Kodeksie pracy, która może mieć formę:

 • umowy o pracę
 • spółdzielczej umowy o pracę,
 • mianowania,
 • powołania,
 • wyboru.

 Stosunek pracy podjęty w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego może mieć formę:

 • umowy o dzieło,
 • umowy zlecenia,
 • umowy agencyjnej.

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Prawo pracy

Prawo pracy

Ludwik Florek
C.H. Beck
Dziewiętnaste wydanie przedstawia nowy stan prawny w zakresie regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania, świadectwa pracy, umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników , terminów dochodzenia roszczeń związanych z nawiązaniem lub rozwiązaniem stosunku pracy, tworzenia zakładowego fund....
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Prawo pracy. Diagramy

Prawo pracy. Diagramy

Krzysztof Wojciech Baran, Maria Bosak-Sojka, Justyna Czerniak-Swędzioł , Dominika Dörre-Ko...
Wolters Kluwer Polska
Graficzne przedstawienie instytucji i regulacji prawnych z zakresu prawa pracy oraz powiązań między nimi. Uwzględnia ważne zmiany dotyczące urlopów rodzicielskich i umów terminowych.
46,06 zł
49,00 zł
Więcej
Polskie prawo pracy

Polskie prawo pracy

Andrzej Marian Świątkowski
Wolters Kluwer Polska
Polskie prawo pracy Andrzeja Mariana Świątkowskiego jest nowocześnie napisanym podręcznikiem. Autor - doświadczony teoretyk i praktyk prawa pracy - obszernie przedstawia instytucje polskiego prawa pracy w działaniu w kontekście orzecznictwa sądowego. Podręcznik zawiera systematyczny wykład części og....
71,11 zł
79,00 zł
Więcej