Facebook
Kategorie

Udział prokuratora w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Ustawa o postępowaniu sądowo-administracyjnym przyznaje prokuratorowi prawo do udziału w takim postępowaniu. Podobne prawo ma Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna. Udział prokuratora w postępowaniu sądowo-administracyjnym jest uzasadniony m.in. wystąpieniem przesłanek ochrony praworządności. Prokurator ma również prawo do wniesienia skargi, skargi kasacyjnej, zażalenia oraz skargi o wznowienie postępowania, jeżeli według jego oceny wymaga tego ochrona praworządności lub praw człowieka i obywatela. W takiej sytuacji prokuratorowi przysługują prawa strony postępowania.

Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Postępowanie sądowoadministracyjne
Promocja!
Promocja!

Postępowanie sądowoadministracyjne

Hanna Knysiak-Sudyka, Marta Romańska, Tadeusz Woś
Wolters Kluwer Polska
Pełny i pogłębiony wykład akademicki z zakresu postępowania sądowoadministracyjnego.
55,20 zł
69,00 zł
Więcej