Facebook
Kategorie

Umorzenie postępowania administracyjnego

Umorzenie postępowania administracyjnego oznacza zakończenie postępowania administracyjnego w określonej sprawie, stanowiąc załatwienie sprawy w inny sposób. Do umorzenia dochodzi w przypadku, jeśli dalsze postępowanie jest niedopuszczalne lub bezprzedmiotowe.

Postępowanie może być umorzone przez organ administracji, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte. Instytucję umorzenia postępowania wiąże się z powstaniem trwałej i nieusuwalnej przeszkody, co różni tę instytucję od zawieszenia postępowania, w której przeszkoda w prawidłowym prowadzeniu postępowania ma charakter przejściowy i usuwalny.

Umorzenie obligatoryjne

W przypadku, kiedy postępowanie stało się bezprzedmiotowe z uwagi na przeszkody o charakterze trwałym umorzenie musi nastąpić obligatoryjnie, czyli obowiązkowo. Przykładem takiej okoliczności mo...

Umorzenie postępowania administracyjnego oznacza zakończenie postępowania administracyjnego w określonej sprawie, stanowiąc załatwienie sprawy w inny sposób. Do umorzenia dochodzi w przypadku, jeśli dalsze postępowanie jest niedopuszczalne lub bezprzedmiotowe.

Postępowanie może być umorzone przez organ administracji, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte. Instytucję umorzenia postępowania wiąże się z powstaniem trwałej i nieusuwalnej przeszkody, co różni tę instytucję od zawieszenia postępowania, w której przeszkoda w prawidłowym prowadzeniu postępowania ma charakter przejściowy i usuwalny.

Umorzenie obligatoryjne

W przypadku, kiedy postępowanie stało się bezprzedmiotowe z uwagi na przeszkody o charakterze trwałym umorzenie musi nastąpić obligatoryjnie, czyli obowiązkowo. Przykładem takiej okoliczności może być śmierć strony w przypadku, kiedy postępowanie toczy się w sprawie praw lub obowiązków osobistych.

Umorzenie fakultatywne

Zarówno w umorzeniu fakultatywnym jak i obligatoryjnym ma miejsce bezprzedmiotowość postępowania. Różnica polega na tym, iż umorzenie obligatoryjne odnosi się do przypadków zobiektywizowanych, a umorzenie fakultatywne dotyczy tylko sytuacji, kiedy strona postępowania odstępuje od żądania rozstrzygnięcia decyzją o istocie sprawy.

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

Barbara Adamiak, Janusz Borkowski
Wolters Kluwer Polska
W podręczniku zaprezentowano koncepcje instytucji procesowych postępowania administracyjnego i postępowania sadowoadministracyjnego oraz ich stosowanie w praktyce ukształtowane orzecznictwem sądów administracyjnych.
71,11 zł
79,00 zł
Więcej
Postępowanie Administracyjne i Sądowoadministracyjne. Last Minute - luty 2018

Postępowanie Administracyjne i Sądowoadministracyjne. Last Minute - luty 2018

Piotr Bronny
Od.Nowa
Umożliwia szybie powtórzenie wiadomości przed egzaminem.  Zawiera tylko niezbędne informacje:• przedstawione w niezwykle przejrzystej formie;• z wykorzystaniem wielu tabel i diagramów;• z licznymi przykładami pism, decyzji i postanowień, ułatwiającymi zrozumienie i zapamiętanieinformacji;• z....
26,91 zł
29,90 zł
Więcej
Postępowanie administracyjne
Promocja!
Promocja!

Postępowanie administracyjne

Anna Golęba, Marcin Kamiński, Tadeusz Kiełkowski, Hanna Knysiak-Sudyka, Tadeusz Woś
Wolters Kluwer Polska
Pełny wykład akademicki z zakresu nauki postępowania administracyjnego jurysdykcyjnego oraz postępowań administracyjnych pomocniczych.
54,40 zł
68,00 zł
Więcej