Facebook
Kategorie

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka została wprowadzona do polskiego prawa upadłościowego i naprawczego 31 marca 2009 roku. Nowelizacja procedury upadłości konsumenckiej została przeprowadzona 31 grudnia 2014 roku. Upadłość konsumencka polega na redukcji lub umorzeniu zobowiązań osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w przypadku zaistnienia niezawinionej niewypłacalności.

O ogłoszeniu upadłości konsumenckiej decyduje sąd rejonowy na wniosek dłużnika, natomiast wierzyciele nie mają prawa do przymusowego wszczęcia tego rodzaju postępowania. Ogłoszenie upadłości można przeprowadzić raz na 10 lat z przyczyn nadzwyczajnych oraz niezależnych od dłużnika, np. w wyniku utraty pracy, choroby czy też wypadku losowego.

Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Prawo restrukturyzacyjne

Prawo restrukturyzacyjne

Aneta Flisek
C.H. Beck
Seria "Twoje Prawo" zawiera:Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy
13,41 zł
14,90 zł
Więcej