Facebook
Kategorie

Urlopy

Urlopy są czasem wolnym od pracy, który zazwyczaj przeznacza się na odpoczynek. W polskim prawie urlopy są ściśle regulowane przez Kodeks pracy. Przy czym rozróżnia się kilka ich rodzajów. Podstawowym jest urlop wypoczynkowy, który przysługuje w określonej liczbie dni wszystkim pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę. Są to urlopy coroczne, płatne i mogą być nieprzerwane, czyli pracownik może wziąć cały przysługujący mu urlop jednorazowo. Przy czym w zależności od rodzaju wykonywanej pracy dostępne są urlopy podstawowe oraz urlopy dodatkowe.

Pozostałe urlopy

Oprócz urlopów wypoczynkowych rozróżnia się również szereg innych urlopów, do których należą między innymi

Urlopy są czasem wolnym od pracy, który zazwyczaj przeznacza się na odpoczynek. W polskim prawie urlopy są ściśle regulowane przez Kodeks pracy. Przy czym rozróżnia się kilka ich rodzajów. Podstawowym jest urlop wypoczynkowy, który przysługuje w określonej liczbie dni wszystkim pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę. Są to urlopy coroczne, płatne i mogą być nieprzerwane, czyli pracownik może wziąć cały przysługujący mu urlop jednorazowo. Przy czym w zależności od rodzaju wykonywanej pracy dostępne są urlopy podstawowe oraz urlopy dodatkowe.

Pozostałe urlopy

Oprócz urlopów wypoczynkowych rozróżnia się również szereg innych urlopów, do których należą między innymi urlopy na żądanie, urlopy macierzyńskie i ojcowskie oraz urlopy wychowawcze, a także urlopy bezpłatne i urlopy okolicznościowe. Wszystkie rodzaje urlopów oraz warunki ich udzielania i wykorzystania, są ściśle określone. Warto tutaj zaznaczyć, że powyższe urlopy z mocy prawa również przysługują tylko i wyłącznie osobom zatrudnionym na umowę o pracę, a dokładny wymiar poszczególnych urlopów zależny jest między innymi od stażu pracy. W przypadku innych rodzajów umów cywilnoprawnych kwestia urlopu powinna być regulowana odpowiednimi zapisami w umowie.

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Seria z Paragrafem - PAKIET KSIĄŻEK - Prawo cywilne, karne, administracyjne, pracy i handlowe. Zbiory przepisów [PRZEDSPRZEDAŻ]
Promocja!
Bestseller
Promocja!
Bestseller

Seria z Paragrafem - PAKIET KSIĄŻEK - Prawo cywilne, karne, administracyjne, pracy i handlowe. Zbiory przepisów [PRZEDSPRZEDAŻ]

Wolters Kluwer Polska
Pakiet pięciu, zbiorów przepisów z Serii z Paragrafem.
241,50 zł
345,00 zł
Więcej
Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Pracownicze plany kapitałowe. Ochrona zatrudnienia i świadectwa pracy. Organizacje pracodawców, związki zawodowe i spory zbiorowe [PRZEDSPRZEDAŻ]

Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Pracownicze plany kapitałowe. Ochrona zatrudnienia i świadectwa pracy. Organizacje pracodawców, związki zawodowe i spory zbiorowe [PRZEDSPRZEDAŻ]

Wolters Kluwer Polska
Najważniejsze zmiany: – ustawa z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1834); – ustawa z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wy chowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw....
62,10 zł
69,00 zł
Więcej
Prawo pracy

Prawo pracy

Ludwik Florek
C.H. Beck
Dziewiętnaste wydanie przedstawia nowy stan prawny w zakresie regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania, świadectwa pracy, umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników , terminów dochodzenia roszczeń związanych z nawiązaniem lub rozwiązaniem stosunku pracy, tworzenia zakładowego fund....
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Prawo pracy. Diagramy

Prawo pracy. Diagramy

Krzysztof Wojciech Baran, Maria Bosak-Sojka, Justyna Czerniak-Swędzioł , Dominika Dörre-Ko...
Wolters Kluwer Polska
Graficzne przedstawienie instytucji i regulacji prawnych z zakresu prawa pracy oraz powiązań między nimi. Uwzględnia ważne zmiany dotyczące urlopów rodzicielskich i umów terminowych.
49,00 zł
Więcej