Facebook
Kategorie

Wojewódzka administracja rządowa

Wojewódzka administracja rządowa (inaczej terenowa) w Polsce to jeden z organów administracji w Polsce, który obejmuje w każdym województwie urząd wojewódzki oraz zespoloną administrację rządową w województwie (inspekcje i straże), na której czele stoi wojewoda. Odrębne ustawy określają zasady organizacji, funkcjonowania i zakres zadań organów rządowej administracji zespolonej w województwie oraz organów niezespolonej administracji rządowej. Drugim organem administracji rządowej jest administracja rządowa centralna, obejmującą też niezespoloną administrację rządową w województwie.

Administracja rządowa kierowana jest przez Radę Ministrów.  Prezes Rady Ministrów wyznacza zadania do wykonania przez ministrów, a zakres wykonywania działań regulowany jest przez ustawę.

Podział stanowisk w wojewódzkiej administracji rządowej:

  • stanowisk...

Wojewódzka administracja rządowa (inaczej terenowa) w Polsce to jeden z organów administracji w Polsce, który obejmuje w każdym województwie urząd wojewódzki oraz zespoloną administrację rządową w województwie (inspekcje i straże), na której czele stoi wojewoda. Odrębne ustawy określają zasady organizacji, funkcjonowania i zakres zadań organów rządowej administracji zespolonej w województwie oraz organów niezespolonej administracji rządowej. Drugim organem administracji rządowej jest administracja rządowa centralna, obejmującą też niezespoloną administrację rządową w województwie.

Administracja rządowa kierowana jest przez Radę Ministrów.  Prezes Rady Ministrów wyznacza zadania do wykonania przez ministrów, a zakres wykonywania działań regulowany jest przez ustawę.

Podział stanowisk w wojewódzkiej administracji rządowej:

  • stanowiska polityczne – ulegają zmianie wraz ze zmianą rządu, stanowią go  ministrowie i wojewodowie;
  • stanowiska cywilne – działające niezależnie od rządu, ich celem jest zapewnienie zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa.

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Prawo administracyjne materialne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy

Prawo administracyjne materialne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy

C.H. Beck
Szybko i skutecznie przygotujesz się do egzaminu!Przyswoisz, zapamiętasz i przećwiczysz swoją wiedzę. Kompleksowo i praktycznie – opracowane przez specjalistów. Pytania, kazusy, tablice i testy oparte na aktualnym stanie prawnym. Poczujesz się pewnie na egzaminie. Pytanianajważniejsz....
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe

Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe

Irena Lipowicz, Radosław Mędrzycki, Maciej Szmigiero
Wolters Kluwer Polska
Publikacja przeznaczona przede wszystkim dla studentów prawa i administracji. Świetny materiał uzupełniający i sprawdzający w procesie nauczania i uczenia się.
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Wstęp do prawa administracyjnego ogólnego

Wstęp do prawa administracyjnego ogólnego

Michał Możdżeń-Marcinkowski
Wolters Kluwer Polska
Podręcznik stanowi wprowadzenie do wiedzy o najważniejszych instytucjach prawa administracyjnego. W trzecim wydaniu omówiono m.in.: pojęcie prawa administracyjnego oraz jego źródła i miejsce w systemie prawa,podstawowe instytucje prawa administracyjnego,zarys ustrojowego prawa administracyjn....
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Prawo administracyjne. Zagadnienia ustrojowe

Prawo administracyjne. Zagadnienia ustrojowe

Janusz Sługocki
Wolters Kluwer Polska
W książce przedstawione zostały podstawowe zagadnienia ustrojowego prawa administracyjnego, w tym w szczególności podstawy prawne działania naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, administracji rządowej w terenie oraz samorządu terytorialnego. Obszernie omówiono w niej także problem....
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Prawo administracyjne. Testy
Archiwum
Archiwum

Prawo administracyjne. Testy

Wojciech Drobny
Wolters Kluwer Polska
Czeka Cię wkrótce egzamin z prawa administracyjnego? Czy znasz odpowiedzi na następujące pytania: Pomiędzy wojewodą pomorskim a śląskim doszło do pozytywnego sporu kompetencyjnego. Który podmiot jest właściwy do jego rozstrzygnięcia? Do czyjej wiadomości minister właściwy do spraw wewnętrznych prz....
Więcej