Facebook
Kategorie

Zarząd spółki akcyjnej

Zarząd spółki akcyjnej zajmuje się prowadzeniem spraw spółki i reprezentuje spółkę. Reprezentowany jest przez jednego albo większą liczbę członków. W skład zarządu mogą wchodzić osoby spośród akcjonariuszy ale również spoza ich grona. Zasada działania zarządu w spółce akcyjnej opiera się na podobnych zasadach jak w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Rada nadzorcza lub walne zgromadzenie powołuje i odwołuje członków zarządu.

Mandat członka zarządu spółki akcyjnej

Członek zarządu może sprawować swoją funkcję nie dłużej niż pięć lat. Mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia walnego zgromadzenia, na którym zatwierdzane jest sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu. Wygaśnięcie mandatu może nastąpić także wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania.

W przypadku zarządu wieloosobowego, wszyscy jego członkowi...

Zarząd spółki akcyjnej zajmuje się prowadzeniem spraw spółki i reprezentuje spółkę. Reprezentowany jest przez jednego albo większą liczbę członków. W skład zarządu mogą wchodzić osoby spośród akcjonariuszy ale również spoza ich grona. Zasada działania zarządu w spółce akcyjnej opiera się na podobnych zasadach jak w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Rada nadzorcza lub walne zgromadzenie powołuje i odwołuje członków zarządu.

Mandat członka zarządu spółki akcyjnej

Członek zarządu może sprawować swoją funkcję nie dłużej niż pięć lat. Mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia walnego zgromadzenia, na którym zatwierdzane jest sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu. Wygaśnięcie mandatu może nastąpić także wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania.

W przypadku zarządu wieloosobowego, wszyscy jego członkowie są obowiązani do wspólnego prowadzenia spraw spółki. W odróżnieniu od  spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w przypadku wieloosobowego zarządu nie jest możliwe prowadzenie spraw przez jednego członka zarządu. Prowadzenie spraw spółki polega na podejmowaniu wszystkich czynności związanych z funkcjonowaniem spółki, które nie są jej oświadczeniami woli wobec osób trzecich. Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. Prawo członka zarządu do reprezentowania spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki.

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Spółki handlowe. Pytania i odpowiedzi

Spółki handlowe. Pytania i odpowiedzi

Jerzy Jacyszyn, Anna Koronkiewicz-Wiórek, Bogusław Książek, Marta Piotrowska-Kłak, Lidia S...
Wolters Kluwer Polska
Publikacja w przystępny sposób przedstawia instytucje prawa gospodarczego i handlowego.
58,50 zł
65,00 zł
Więcej