Facebook
Kategorie

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji stanowi kluczowy aspekt strategii korporacyjnej i handlowej, która ma na celu chronienie własności przemysłowej. Termin ten jest ściśle powiązany z tajemnicą przedsiębiorstwa.

Nieuczciwa konkurencja jest działem prawa prywatnego mającym na celu ochronę interesów przedsiębiorców a także konsumentów, przed działaniami niezgodnymi z prawem lub społecznymi normami.

Nieuczciwa konkurencja narusza prawa własności intelektualnej przedsiębiorstw i negatywnie wpływa na ich prosperowanie. Przykładem może być nieuczciwa działalność przedsiębiorców w Internecie. Internet daje poczucie anonimowości i bezkarności co zachęca do stosowania zabronionych praktyk.

Przykłady czynów nieuczciwej konkurencji:

  • wprowadzające w błąd, mylne oznaczenie p...

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji stanowi kluczowy aspekt strategii korporacyjnej i handlowej, która ma na celu chronienie własności przemysłowej. Termin ten jest ściśle powiązany z tajemnicą przedsiębiorstwa.

Nieuczciwa konkurencja jest działem prawa prywatnego mającym na celu ochronę interesów przedsiębiorców a także konsumentów, przed działaniami niezgodnymi z prawem lub społecznymi normami.

Nieuczciwa konkurencja narusza prawa własności intelektualnej przedsiębiorstw i negatywnie wpływa na ich prosperowanie. Przykładem może być nieuczciwa działalność przedsiębiorców w Internecie. Internet daje poczucie anonimowości i bezkarności co zachęca do stosowania zabronionych praktyk.

Przykłady czynów nieuczciwej konkurencji:

  • wprowadzające w błąd, mylne oznaczenie przedsiębiorstwa,
  • fałszywe oznaczenie pochodzenia geograficznego, bądź wprowadzające w błąd oznaczenie, towarów albo usług,
  • naśladownictwo produktów,
  • naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa,
  • nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy,
  • pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie,
  • zakazana reklama.

Ustawa z 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest obowiązującym w Polsce aktem normatywnym regulującym kwestie zwalczania nieuczciwej konkurencji.

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Prawo cywilne i handlowe w zarysie

Prawo cywilne i handlowe w zarysie

Wojciech Katner
Wolters Kluwer Polska
W podręczniku omówiono najważniejsze zagadnienia dotyczące obrotu prywatnoprawnego.
62,10 zł
69,00 zł
Więcej
Spółki handlowe. Pytania i odpowiedzi

Spółki handlowe. Pytania i odpowiedzi

Jerzy Jacyszyn, Anna Koronkiewicz-Wiórek, Bogusław Książek, Marta Piotrowska-Kłak, Lidia S...
Wolters Kluwer Polska
Publikacja w przystępny sposób przedstawia instytucje prawa gospodarczego i handlowego.
65,00 zł
Więcej
Prawo handlowe

Prawo handlowe

Małgorzata Modrzejewska, Józef Okolski
Wolters Kluwer Polska
Publikacja stanowi kompendium wiedzy z zakresu prawa handlowego i omawia wszystkie najważniejsze instytucje tej dziedziny prawa.
79,00 zł
Więcej
Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze. Prawo bankowe. Obrót instrumentami finansowymi. Fundusze inwestycyjne. Ochrona konkurencji. TOM II

Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze. Prawo bankowe. Obrót instrumentami finansowymi. Fundusze inwestycyjne. Ochrona konkurencji. TOM II

Marian Zdyb
Wolters Kluwer Polska
Autor przedstawia publicznoprawne instrumentarium oddziaływania organów państwa i UE na kluczowe dla ładu gospodarczego i interesów prawnych obywateli sfery życia gospodarczego.
59,00 zł
Więcej