Facebook
Kategorie

Kodeks Cywilny KC

KC

Kodeks cywilny. Civil Code

Kodeks cywilny. Civil Code

Wolters Kluwer Polska

Dla tłumacza przekład skodyfikowanego prawa, wyrastającego z tradycji kontynentalnej na język angielski stanowi szczególne wyzwanie. Istnieją w angielskim języku prawnym i prawniczym dziesiątki synonimów, których prawodawca angielski nie lęka się umieszczać tuż obok siebie, mimo że nie dodają one kolejnych sensów normatywnych. Tłumacz sięgający do tradycyjnych pojęć common law musi uważać, aby nie przenieść w ten sposób znaczeń należących do innego systemu i nie zmienić tym samym sensu danej instytucji. Oceniany przeze mnie przekład odznacza się wysoką jakością. W dużej mierze udało się odpowiednio dobrać terminologię bez zniekształcenia sensu poszczególnych instytucji. Jako taki przekład ten może z powodzeniem służyć w pracy prawniczej.

Prof. UJ dr hab. Fryderyk Zoll


This new one-volume English translation of the entire Polish Civil Code has unique strengths that make it an invaluable resource for both Polish and English speakers engaged in cross-border legal and business activities. This translation will be of particular assistance for users from common law jurisdictions because it not only translates the meaning of each provision of the Polish Civil Code, but also provides insight into the modern institutional context of Polish civil law. The translators have devoted considerable attention to the difficult problem of presenting Polish civil law institutions in English. They have done an admirable job in making these institutions understandable to those familiar only with common law legal systems in English-speaking jurisdictions.

Professor Susanna Frederick Fischer, B.A., LL.M.

Kodeks cywilny

Kodeks cywilny to zespół norm opisujących kompetencje sądów i procesu przed nimi w sprawach obywatelskich – majątkowych i związanych z nimi tych niemajątkowych.

W historii kodyfikacji prawa cywilnego dużą rolę odegrał Kodeks Napoleona z 1808 r. Spisano w nim idee rewolucji francuskiej, wprowadzając w życie dewizę "Wolność, Równość, Braterstwo". Na rozwiązaniach porewolucyjnych przepisów prawnych wzorowało się wiele europejskich krajów, w tym Polska. Warto zaznaczyć, że Kodeks Napoleona nadal obowiązuje we Francji, tylko w znowelizowanej formie. Fundamenty współczesnych norm zapisanych w KC w dużym stopniu odwołują się również do instytucji prawnych uformowanych w starożytnym Rzymie - Corpus Iuris Civilis.

W 1918 r. w Polsce obowiązywały jeszcze prawa byłych państw zaborczych. Po II wojnie światowej ważność uzyskały polskie przepisy, a w 1965 r. weszła w życie ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r., której przepisy stosowane są obecnie. 

W ofercie Profinfo.pl znaleźć można książki z komentarzem do KC oraz inne publikacje omawiające ustawę Kodeks Cywilny i jego poszczególne artykuły prawne. Zapraszamy do skorzystania z asortymentu sklepu.