Facebook
Kategorie

Kodeks Karny KK

Kodeks Karny kk

Kodeks karny

Kodeks karny to akt normatywny tworzący zbiór przepisów dotyczących odpowiedzialności karnej obywateli poszczególnych państw. Reguluje standardy obowiązywania ustawy karnej i zasady odpowiedzialności za popełnione przestępstwo, z uwzględnieniem reguł wymiaru kary i jej stosowania. Określa również katalog innych środków przypisu oraz ustala środki związane z wystawieniem sprawcy na próbę.

Pomnikami normalizującymi zasady przestrzegania prawa nazwać można: Kodeks Sumeryjskiego Króla Ur-Nammu z ok. 2060 r. p.n.e., i Kodeks Hammurabiego z ok. 1700 r. p.n.e., feudalne Barbarorum Leges, Kodeks Karny Rzeszy Niemieckiej z 1532 r. Carolina czy Kodeks Napoleona z 1810 r.

Pierwszym kodeksem karnym w Polsce był opublikowany w 1932 r. Kodeks Makarewicza. Przez lata zmieniano go poprzez nowele i dodatkowe ustawy.  Obecnie polskie prawo karne zapisane jest przede wszystkim w Kodeksie karnym z 1997 r., który podzielony jest na trzy części: ogólną – z przepisami określającymi zasady odpowiedzialności karnej, reguły korzystania z ustaw karnych, katalog kar i standardy ich wymierzania, szczególną – z definicjami poszczególnych przestępstw i wykaz obowiązujących za nie kar, oraz wojskowa – z przepisami karnymi odnoszącymi się do żołnierzy.

Księgarnia Profinfo.pl posiada w swojej ofercie bardzo wiele aktualnych publikacji omawiających przepisy kk lub treści ustawy kodeks karny z komentarzem.  Zapraszamy do skorzystania z asortymentu sklepu.