Facebook
Kategorie

Kodeks Postępowania Administracyjnego KPA

KPA

Prawo administracyjne
Promocja!

Prawo administracyjne

Marek Wierzbowski
Wolters Kluwer Polska
63,20 zł
79,00 zł
Więcej
Postępowanie sądowoadministracyjne
Promocja!

Postępowanie sądowoadministracyjne

Hanna Knysiak-Sudyka, Marta Romańska, Tadeusz Woś
Wolters Kluwer Polska
55,20 zł
69,00 zł
Więcej

Kodeks postepowania administracyjnego

Główną ustawą regulującą postępowanie przed organami administracji jest Kodeks Postępowania Administracyjnego. Zawiera normy, które ustalają procedurę wydawania przez organy administracyjne decyzji i postanowień w kwestiach indywidualnych. Postępowanie takie wszczyna się z urzędu lub na wniosek strony. Sprawy rozstrzygane zostają, co do istoty sprawy, w drodze decyzji administracyjnej.

Stroną postępowania administracyjnego może być każda osoba, której interesu prawnego lub obowiązku ono dotyczy, oraz która wysunie z tego powodu żądanie czynności. Przepisów KPA nie stosuje się natomiast w postępowaniach karno-skarbowych, w sprawach unormowanych ustawą o ordynacji podatkowej, w zagadnieniach dotyczących kompetencji Polskich Przedstawicielstw Dyplomatycznych i urzędów konsularnych, w kwestiach nadrzędności i podległości organizacyjnej w relacjach między organami państwowymi i innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi, a także w przypadkach podległości służbowej pracowników organów i jednostek organizacyjnych państwowych.

Księgarnia Profinfo.pl dysponuje szeroką ofertą tekstów omawiających Kodeks Postępowania Administracyjnego. Są to komentarze, opracowania, monografie i książki o KPA.