Facebook
Kategorie

Kodeks Postępowania Karnego KPK

KPK

Polskie postępowanie karne

Polskie postępowanie karne

Tomasz Grzegorczyk, Janusz Tylman
Wolters Kluwer Polska

Polskie postępowanie karne to znany i ceniony od lat podręcznik, który przedstawia aktualny obraz polskiego postępowania karnego na gruncie k.p.k. z 6 czerwca 1997 r. Ukazany w nim został stan stworzony przez akty prawne wydane do 1 lipca 2014 r., a więc z uwzględnieniem wszystkich, licznych zmian - częściowo także "wielkiej" nowelizacji z 27 września 2013 r. Zaprezentowano w nim ponadto najważniejsze orzeczenia Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego oraz sądów apelacyjnych, uzupełniono literaturę przedmiotu i obszerny skorowidz przedmiotowy.

Adresaci:

Podręcznik jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów prawa i - tak jak dotychczas - jest niezmiernie przydatny także praktykom, w tym aplikantom sądowym, prokuratorskim, adwokackim i radcowskim.

Postępowanie karne w sprawach międzynarodowych. Podręcznik praktyczny
Promocja!

Postępowanie karne w sprawach międzynarodowych. Podręcznik praktyczny

Martyna Kusak
Wolters Kluwer Polska

W pracy zamieszczono wiele przykładów i wykresów, które ułatwiają przyswajanie informacji, a także odniesienia do orzecznictwa krajowego i międzynarodowego. Każdy rozdział jest zakończony wykazami literatury i dokumentów oraz danymi statystycznymi ilustrującymi funkcjonowanie poszczególnych instrumentów.

Kodeks postępowania karnego

Kodeks Postępowania Karnego to zbiór przepisów o polskiej procedurze karnej. Regulacje te mają ukształtować postępowanie karne tak, aby sprawca przestępstwa został jak najszybciej znaleziony i pociągnięty do odpowiedzialności oraz żeby uwzględniono dobro pokrzywdzonego i w odpowiednim terminie rozstrzygnięto sprawę.

Obecnie obowiązującą ustawę Kodeks Postępowania Karnego uchwalono 6 czerwca 1997 roku. Wskazane zostały w niej reguły, jakie panują w trakcie procesu karnego i zasady o właściwościach sądu. Przeważnie właściwym do rozpatrzenia sprawy jest sąd rejonowy, którego jurysdykcja obejmuje obszar, gdzie dopuszczono się przestępstwa. Istnieją jednak inne przesłanki do rozpoznania właściwości miejscowej i rzeczowej. KPK wyznacza także standardy prawne dotyczące udziału prokuratora w sprawie, określa pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego i prywatnego oraz oskarżonego.

Normy Kodeksu odnoszą się do czynności procesowych, postępowania dowodowego, postępowania przygotowawczego i postępowań szczególnych. KPK reguluje również przepisy procedury w przypadku spraw karnych z środowiska międzynarodowego, zwłaszcza zastosowanie europejskiego nakazu aresztowania. Dodatkowo, KPK zakłada możliwość wytoczenia przeciw oskarżonemu dochodzenia roszczeń cywilnych w procesie karnym.

Książki o Kodeksie Postępowania Karnego w Profinfo.pl to kompleksowe i aktualne opracowania, które rzetelnie przedstawiają specyfikę tej ustawy i samego procesu karnego. Zapraszamy do zapoznania się z powyższą ofertą.