Facebook
Kategorie

Kodeks Pracy KP

KP

Kodeks pracy

Kodeks Pracy formułuje prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców, a więc odnosi się tylko do osób, które wykonują pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. W związku z tym, każda osoba wykonująca pracę na wyżej przytoczonej podstawie jest pracownikiem.

Historia KP na świecie sięga czasów rewolucji przemysłowej. Uzyskano wówczas zmniejszenie czasu pracy dla dzieci i kobiet oraz powstały pierwsze ubezpieczenia społeczne. Warto zaznaczyć, że na początku prawo pracy wchodziło w zakres prawa cywilnego i administracyjnego. Dopiero po I wojnie światowej wydzieliło się i stworzona została nowa gałąź prawa dotycząca wyłącznie pracowników i pracodawców.

Współcześnie, w Polsce obowiązuje znowelizowany Kodeks Pracy z 26 czerwca 1974 roku. Określa on rozpoczęcie i zakończenie stosunku pracy, obowiązki pracownika i zakładu pracy, czas pracy, urlopy wypoczynkowe, ochronę pracy, wynagrodzenia, rozstrzyganie sporów w kwestii umów, przywileje związków zawodowych, regulaminy, układy zbiorowe pracy.

KP zajmuje centralną pozycję wśród aktów prawnych o prawie pracy ze względu na rangę ustawową, ale zagadnienia nieuregulowane w Kodeksie Pracy znajdują się w innych przepisach. Dlatego też, dla ułatwienia, powstaje wiele opracować na temat tych norm, m.in.: komentarze do KP, książki o Kodeksie Pracy oraz treści o poszczególnych kwestiach dotyczących prawa pracy. Wiele takich aktualnych i kompleksowych publikacji znaleźć można w Profinfo.pl.