Facebook
Kategorie

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Jerzy Franciszek Strzebinczyk
Wolters Kluwer Polska
63,00 zł
Więcej
Prawo spadkowe i rodzinne. Testy

Prawo spadkowe i rodzinne. Testy

Marek Stus
Wolters Kluwer Polska
35,10 zł
Więcej
Prawo rodzinne
Promocja!

Prawo rodzinne

Jerzy Ignatowicz, Mirosław Nazar
Wolters Kluwer Polska
75,00 zł
75,00 zł
Więcej

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Kodeks rodzinny i opiekuńczy to główne źródło prawa rodzinnego, obowiązujące od 1 stycznia 1965 roku. KRiO reguluje stosunki rodzinno-prawne i zawiera przepisy dotyczące takich kwestii jak: zawarcie małżeństwa, umowy majątkowe między małżonkami, pokrewieństwo, rozwód i separacja, władza rodzicielska, opieka czy kuratela.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy kształtuje więc całość stosunków rodzinnych i składa się z trzech następujących tytułów: „Małżeństwo” (art. 1-61), „Pokrewieństwo” (art. 62-144), „Opieka i kuratela” (art. 145-184). Nazwa tytułu I idealnie odzwierciedla zawarte w nim treści, tytuł II w zasadzie opisuje stosunki między rodzicami a dziećmi, tylko w rozdziale o obowiązku alimentacyjnym wymienione zostały inne osoby, w tym krewni. Tytuł III w większej części omawia opiekę nad małoletnim. W skład prawa rodzinnego nie wchodzą jednak dwie instytucje wymienione w tym tytule, tj. opieka nad ubezwłasnowolnieniem całkowicie oraz kuratela.

Tytuły w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym zostały podzielone na działy, zaś te na rozdziały, a z kolei rozdziały na oddziały. Łącznie KRiO zawiera: trzy tytuły, jedenaście działów, dziewięć rozdziałów i pięć oddziałów.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy był wiele razy zmieniany – do tej pory nowelizowano go trzydzieści jeden razy. W związku z tym, w księgarni Profinfo.pl dostępne są różne książki o KRO, na bieżąco aktualizowane, tak by czytelnicy mogli zapoznać się z najnowszymi przepisami.