Facebook
Kategorie

Kodeks Spółek Handlowych

Kodeks spółek handlowych

Ochrona akcjonariuszy mniejszościowych w kodeksie spółek handlowych
Promocja!

Ochrona akcjonariuszy mniejszościowych w kodeksie spółek handlowych

Dominika Wajda
Wolters Kluwer Polska

Przedmiotem publikacji jest problematyka ochrony praw akcjonariuszy mniejszościowych w kodeksie spółek handlowych.

79,70 zł
79,70 zł
Więcej
Kodeks spółek handlowych. Kazusy

Kodeks spółek handlowych. Kazusy

Dorota Bugajna-Sporczyk
Wolters Kluwer Polska

Podręcznik do ćwiczeń praktycznych z umiejętności stosowania przepisów prawa - Kodeks spółek handlowych. Kazusy - zawiera przykłady sytuacji występujących na tle prawa handlowego - w dużej części takich, z którymi Autorka spotkała się, orzekając w sprawach rejestrowych. Kazusy te wiążą się z zasadami odpowiedzialności za zobowiązania spółek, sposobem zawierania umów przez spółki, możliwościami wyegzekwowania od spółek ich obowiązków informacyjnych czy podjęcia bądź wznowienia działalności przez niedziałające faktycznie spółki.

Podręcznik ogranicza się do przypadków, które najczęściej można spotkać w praktyce działalności doradcy prawnego lub orzekania w sprawach wynikających z prawa spółek handlowych. Rozwiązania kazusów opierają się na unormowaniach nie tylko Kodeksu spółek handlowych, lecz także tych przepisów, z których korzystanie jest niezbędne przy zetknięciu się z problematyką prawa handlowego, m.in. przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym czy ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Kolejne wydanie zostało nie tylko uaktualnione, lecz także wzbogacone o dodatkowe kazusy oraz schematy przedstawiające w formie graficznej powiązania między poszczególnymi unormowaniami.

Adresaci:

Opracowanie to jest przeznaczone przede wszystkim dla aplikantów sądowych, radcowskich i adwokackich, którzy mogą zweryfikować swoją znajomość przepisów w praktycznym zastosowaniu.

49,00 zł
Więcej

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych to zbiór artykułów prawnych, regulujących zasady funkcjonowania spółek handlowych. Dokładnie, KSH określa działanie spółek osobowych – spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna – i kapitałowych – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna – oraz ich tworzenie, łączenie podział, przekształcenie czy organizację. Nie odnosi się natomiast do grup cywilnych.

Kodeks Spółek Handlowych, utworzony 15 września 2000 roku, zastąpił obowiązujący od 1 lipca 1934 r. Kodeks Handlowy. Uchylone, przepisy dotyczyły powstania, działalności i likwidacji spółek handlowych. Po przemianach ustrojowych regulacje takie były niezbędne, ponieważ do obrotu powróciły spółki prawa handlowego. Niestety, wskutek ustanowienia w 1964 roku. Kodeksu Cywilnego niektóre przepisy KH zostały unieważnione. Dopiero akcesja Polski do Unii Europejskiej zobligowała rząd do skonstruowania nowych instrumentów i uzupełnienie KH. W ten sposób utworzony został obowiązujący dziś akt prawny dotyczący spółek handlowych.

W księgarni Profinfo.pl dostępne są różne opracowania, dotyczące poszczególnych spółek, jak również całego Kodeksu. Zapraszamy do zapozna się z ofertą publikacji i książek o KSH.