Facebook
Kategorie

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych na podstawie RODO
Promocja!

Ochrona danych osobowych na podstawie RODO

Andrzej Krasuski
Wolters Kluwer Polska

Publikacja zawiera omówienie praktycznych zagadnień prawnych związanych z ochroną danych osobowych po wejściu w życie z dniem 25.05.2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

 

71,20 zł
89,00 zł
Więcej

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe to wszelkie informacje o konkretnej osobie, pozwalające na jej identyfikację i ustalenie tożsamości. Należą do nich dane zwykłe i dane wrażliwe, czyli czynniki określające cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, społeczne lub kulturowe.

W Polsce normy o ochronie danych osobowych kształtuje Konstytucja oraz Ustawa o ochronie danych osobowych z 1997 roku. W myśl tych aktów normatywnych, za kontrolę przetwarzania danych odpowiada Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Natomiast za sam proces przetwarzania danych odpowiedzialność ponosi administrator danych, który musi mieć odpowiednią podstawę prawną umożliwiającą ich przetwarzanie. W odniesieniu do danych zwykłych, taką podstawą jest zgoda osoby, której dane dotyczą, jednak nie zawsze jest ona wymagana. Natomiast wykorzystywanie danych szczególnie chronionych jest możliwe, jeśli osoba, której one dotyczą wyrazi na to pisemną zgodę lub zezwalają na to przepisy prawne. 

Ponadto do aktów prawnych odnoszących się do poszanowania danych osobowych w Polsce należą m.in. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej i Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. Prywatność jednostki unormowana jest, więc wieloma przepisami. Książki o ochronie danych osobowych z księgarni Profino.pl konstruowane są tak, by omówienie najważniejszych i aktualnych przepisów praw sprowadzić do meritum i by czytelnik z łatwością przyswoił ich treść.