Facebook
Dodaj do koszyka
Twoja cena: 440,80
Cena sklepu: 440,80
Cena regularna: 551,00
Cena regularna: 551,00
Zwiększ Swój Rabat
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis publikacji

E-pakiet_cywilisty_karta_produktu_banner_1.jpg [47 KB]


W pakiecie otrzymujesz dostęp do publikacji:

 

Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych

Henryk Pietrzkowski

 

Ico_Darkgreen_17.gif [706 B] W Metodyce przedstawiono przebieg postępowania cywilnego w ujęciu praktycznym, objaśniono krok po kroku postępowanie cywilne z punktu wi...

E-pakiet_cywilisty_karta_produktu_banner_1.jpg [47 KB]


W pakiecie otrzymujesz dostęp do publikacji:

 

Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych

Henryk Pietrzkowski

 

Ico_Darkgreen_17.gif [706 B] W Metodyce przedstawiono przebieg postępowania cywilnego w ujęciu praktycznym, objaśniono krok po kroku postępowanie cywilne z punktu widzenia obowiązków i uprawnień procesowych sędziego.

Publikacja została znacznie zmieniona w stosunku do poprzedniego wydania. Obowiązujące w nowym systemie gromadzenia materiału procesowego reguły przytaczania przez strony twierdzeń i dowodów omówiono w kontekście nowych lub zmienionych przepisów dotyczących m.in.: pisma przygotowawczego, posiedzenia przygotowawczego, planu rozprawy i jej przebiegu, dowodów i postępowania dowodowego, a także wyrokowania. Objaśniono nowe przepisy umożliwiające przeciwdziałanie przez sąd nadużywaniu przez strony prawa procesowego. Komentując skutki zaniedbań sądu w zakresie obowiązku udzielania stronom pouczeń co do czynności procesowych, a także – stanowiącym novum w krajowej procedurze cywilnej – obowiązku pouczenia o prawdopodobnym wyniku sprawy oraz uprzedzenia stron o możliwości podjęcia rozstrzygnięcia na innej podstawie prawnej, jednocześnie wskazano na zaniedbania stron powodujące utratę prawa do powoływania się na uchybienia procesowe sądu.

Ico_Darkgreen_1.gif [2 KB] Przybliżono nowe regulacje dotyczące m.in.:

 • składu i właściwości sądu, wyłączenia sędziego, doręczeń, zdolności sądowej, reprezentacji Skarbu Państwa,
 • pozwu i powództwa, m.in. pisma niebędącego pozwem oraz powództwa oczywiście bezzasadnego,
 • postępowań odrębnych, w tym ponownego uregulowania postępowania w sprawach gospodarczych,
 • sporządzania i doręczania uzasadnień wyroków i postanowień,
 • czynności sądu w postępowaniach: zabezpieczającym, o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności oraz egzekucyjnym.

Zmianie uległ rozdział poświęcony postępowaniom wywołanym wniesieniem zwyczajnych, szczególnych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia, zwłaszcza apelacji i zażalenia. Omawiając skargę nadzwyczajną, wskazano na relacje zachodzące między tym nowym środkiem zaskarżenia oraz skargą kasacyjną, skargą o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia oraz skargą o wznowienie postępowania.

Istotną zaletą publikacji jest autorski wybór najnowszych orzeczeń Sądu Najwyższego i aktualnego piśmiennictwa.

 


Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych

Henryk Pietrzkowski

 

Ico_Darkgreen_17.gif [706 B] Szóste wydanie niezwykle praktycznej książki, zostało zmienione w bardzo szerokim zakresie ze względu na nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego z 4.07.2019 r. W nowych rozdziałach, poświęconych sprawności postępowania oraz systemowi gromadzenia materiału procesowego, objaśniono zagadnienia związane m.in. z:

 • posiedzeniem przygotowawczym, planem rozprawy, ciężarem wspierania postępowania przez strony,
 • nadużyciem prawa procesowego oraz niedostosowaniem czynności procesowych stron do nowych reguł przytaczania twierdzeń i dowodów.

Ico_Darkgreen_3.gif [815 B] W publikacji zostały omówione skutki zaniedbań sądu w zakresie obowiązku udzielania stronom pouczeń co do czynności procesowych, a także – stanowiącym novum w krajowej procedurze cywilnej – obowiązku pouczenia o prawdopodobnym wyniku sprawy oraz uprzedzenia stron o możliwości podjęcia rozstrzygnięcia na innej podstawie prawnej. Tematykę dotyczącą pism procesowych poszerzono o uwagi odnośnie do pisma niebędącego pozwem oraz powództwa oczywiście bezzasadnego.

Wyraźnej zmianie uległ rozdział o zwyczajnych, szczególnych i nadzwyczajnych środkach zaskarżenia, zwłaszcza o apelacji i zażaleniu. Do licznie powołanych orzeczeń Sądu Najwyższego zostały dodane nowe, wydane w latach 2017–2020.

 


Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych z objaśnieniami

Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej

Redakcja naukowa: Kinga Flaga-Gieruszyńska
Tomasz Aniukiewicz, Łukasz Bierski, Marcin Borek, Katarzyna Karwecka, Aleksandra Klich

 

Ico_Darkgreen_17.gif [706 B] Publikacja zawiera wzory pism procesowych najczęściej stosowanych na poszczególnych etapach postępowania rozpoznawczego, a także w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym. Komentarz dołączony do każdego ze wzorów pozwala na szerszą analizę znaczenia i zakresu stosowania poszczególnych instytucji wyrażonych w pismach procesowych.

Najnowsze wydanie książki uwzględnia m.in. ważne zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego oraz ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wprowadzone ustawą z 4.07.2019 r. 

Ico_Darkgreen_1.gif [2 KB] Zmiany te dotyczą w szczególności:

 • wprowadzenia postępowania przygotowawczego i planu rozprawy,
 • nowych uprawnień i obowiązków stron oraz zawodowych pełnomocników,
 • odformalizowania zasad postępowania dowodowego,
 • uzasadniania wyroków z urzędu,
 • postępowania apelacyjnego,
 • wprowadzenia odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych.

W pracy ukazano zarówno formalne, jak i merytoryczne aspekty konstruowania pism procesowych na różnych etapach i w różnych rodzajach procesu cywilnego, postępowania nieprocesowego (w tym w sprawach rejestrowych), a także w postępowaniach pomocniczych.

Ico_Darkgreen_17.gif [706 B] Korzystając z książki, czytelnik ma możliwość:

 • zapoznać się ze sposobami konstruowania twierdzeń, wniosków dowodowych i innych oświadczeń stron;
 • zweryfikować prawidłowość ustalenia opłaty od poszczególnych pism procesowych w zależności od ich przedmiotu, rodzaju sprawy i etapu postępowania, w którym zostały złożone;
 • poznać dodatkowe istotne aspekty dopuszczalności i dokonywania czynności w formie pism procesowych, takie jak: określenie osób uprawnionych, terminy, podstawy złożenia.

Publikacja obejmuje również wzory z zakresu europejskiego i międzynarodowego postępowania cywilnego.

 


 

E-pakiet_cywilisty_karta_produktu_banner_2.jpg [39 KB]

RozwińZwiń
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Seria: Metodyki
Okładka:
Format:
Towar w kategorii: , Postępowanie cywilne , Prawo cywilne

Autorzy

Rozwiń Zwiń

Aleksandra Klich

Aleksandra Klich – doktor nauk prawnych; radca prawny.

Henryk Pietrzkowski

Henryk Pietrzkowski – sędzia Sądu Najwyższego (od kwietnia 2020 r. – w stanie spoczynku), który w sądownictwie pełnił służbę ponad 45 lat; członek Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych; znany z wielu opracowań i artykułów z zakresu prawa cywilnego. 

Katarzyna Karwecka

Katarzyna Karwecka – komornik sądowy; specjalistka z zakresu prawa zabezpieczającego i egzekucyjnego.

Kinga Flaga-Gieruszyńska

Kinga Flaga-Gieruszyńska – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego; kierownik zespołu badawczego prawa cywilnego procesowego i informatyzacji wymiaru sprawiedliwości na Wydziale Prawa i Administracji US; radca prawny; członek Rady Naukowej Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej; prezes Sądu Arbitrażowego Pomorza Zachodniego, arbiter kilku polskich i zagranicznych stałych sądów arbitrażowych; autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu postępowania cywilnego (w tym egzekucyjnego i zabezpieczającego), arbitrażu i mediacji, informatyzacji postępowania, a także postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Marcin Borek

Marcin Borek – komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sławnie; przewodniczący Rady Izby Komorniczej w Szczecinie.

Tomasz Aniukiewicz

Tomasz Aniukiewicz – radca prawny w kancelarii radcy prawnego w Poznaniu.

Łukasz Bierski

Łukasz Bierski – radca prawny w kancelarii radcy prawnego w Szczecinie.

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty