Facebook
Kategorie

Spadki

Spadki

Prawo cywilne. Zobowiązania i spadki. Pytania i odpowiedzi

Prawo cywilne. Zobowiązania i spadki. Pytania i odpowiedzi

Jerzy Ciszewski, Anna Stępień-Sporek
Wolters Kluwer Polska

Publikacja stanowi opracowanie prawa zobowiązań oraz prawa spadkowego w pytaniach i odpowiedziach.

Prawo spadkowe
Promocja!

Prawo spadkowe

Paweł Księżak
Wolters Kluwer Polska

Publikacja prezentuje kompletny wykład współczesnego polskiego prawa spadkowego.

Podstawy prawa cywilnego. Prawo spadkowe

Podstawy prawa cywilnego. Prawo spadkowe

Sylwester Wójcik, Mariusz Załucki
Wolters Kluwer Polska

Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów różnych typów szkół wyższych, gdzie wykłada się podstawy prawa cywilnego, a zatem przede wszystkim kierunków prawniczych. Korzystać mogą z niej także aplikanci oraz inne osoby zajmujące się prawem spadkowym.

Notarialne poświadczenie dziedziczenia

Notarialne poświadczenie dziedziczenia

Piotr Borkowski
Wolters Kluwer Polska

Instytucja notarialnego poświadczenia dziedziczenia umożliwia szybkie przeprowadzenie wszelkich formalności związanych z uregulowaniem spraw spadkowych i uzyskanie dokumentu potwierdzającego prawa do spadku. Celem prezentowanej publikacji jest omówienie tej instytucji w sposób praktycznie użyteczny.

W pracy analizie poddano także inne czynności przeprowadzane przez notariuszy, w tym ocenę ważności testamentów oraz oświadczeń o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Przedmiotem rozważań jest również nieznana dotychczas polskiemu systemowi prawnemu instytucja zapisu windykacyjnego.

Adresaci:
Książka jest adresowana przede wszystkim do notariuszy. Korzystać z niej mogą także sędziowie, adwokaci i radcowie prawni, którzy zawodowo zajmują się potwierdzaniem praw do spadku; może być pomocna również aplikantom prawniczym.

Zachowek, spadek i postępowanie spadkowe

Kodeks Cywilny definiuje spadki jako ogół praw i obowiązków cywilnoprawnych o właściwościach majątkowych spadkodawcy, które z chwilą jego śmierci poprzez dziedziczenie przechodzą na spadkobierców.

W skład spadków wchodzą wyłącznie prawa i obowiązki majątkowe zmarłego o charakterze cywilnoprawnym. Należą do niego m.in.: własność i współwłasność rzeczy, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawa i obowiązki będące następstwem umów zawartych pod warunkiem, prawo pierwokupu/odkupu, autorskie prawa majątkowe, prawo do patentu, obligacje, prawa i obowiązki wspólników spółek osobowych, udziały i akcje spółek kapitałowych.

Spadki to również długi spadkowe. Są to przede wszystkim zobowiązania spadkodawcy – zaciągnięte kredyty i pożyczki, pobrane zaliczki lub odszkodowania – jak i wszystkie koszty powiązane z pogrzebem i postępowaniem spadkowym bądź notarialnym poświadczeniem dziedziczenia.

Do spadków nie zalicza się natomiast praw majątkowych, które zostają uchylone z chwilą śmierci osoby, a także prawa i obowiązki nabywane przez sprecyzowane osoby, pomijając fakt czy są to spadkobiercy czy inne osoby.

W książkach o spadkach w Profinfo.pl znaleźć można szczegółowe informacje dotyczące przyjęcia lub odmowy odebrania spadku, jak również praktyczne wskazówki ułatwiające poszczególne procedury.