Facebook
Kategorie

VAT

VAT

Podatek VAT

Podatek od wartości dodanej – VAT (z ang. Value Added Tax) – to podstawowe źródło dochodów budżetu państwa, obliczane na zasadzie różnicy VAT-u uzyskanego ze sprzedaży produktów klientom, a VAT-u uiszczonego podczas zakupu towarów.

Oficjalnie prekursorem podatku VAT był Maurice Laure w 1954 r., jednak wzmianki o tym sposobie rozliczenia znaleźć już można w zapiskach prac G. von Siemensa z 1920 r. Podatek o podobnej strukturze wdrożono również w 1940 r. Trudno więc stwierdzić, kto wynalazł sposób na redukcję obowiązującego wcześniej efektu kaskady. Wiadomo jednak, że na przestrzeni lata VAT zdobywał coraz większą popularność. Wprowadzono go w Danii, Meksyku, Chinach, Nowej Zelandii, Kanadzie, Australii i Indiach. Współcześnie VAT uiszczany jest prawie we wszystkich gospodarkach świata. Wyjątek stanowi jedynie niewielka grupa 21 krajów i terytoriów zależnych oraz Stany Zjednoczone.

W Polsce podatek VAT obowiązuje od początku lat 90. XX w. Został wprowadzony mocą ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, kiedy to Ministrem Finansów był Jerzy Osiatyński.

Podstawą prawną podatku VAT w Polsce jest obecnie prawo Unii Europejskiej. Dla ułatwienia przepływu towarów w wspólnocie, podatek ten regulują cztery zasady: neutralność, powszechność, unikanie podwójnego opodatkowania oraz braku opodatkowania, zachowanie konkurencji. Więcej informacji o regułach i podatku znaleźć można w księgarni Profinfo.pl, gdzie dostępne są różne książki o podatku VAT.