Facebook
Kategorie

Zmiany w prawie karnym

Zmiany w prawie karnym

Prawo karne skarbowe. Zagadnienia materialnoprawne, procesowe i wykonawcze
Promocja!

Prawo karne skarbowe. Zagadnienia materialnoprawne, procesowe i wykonawcze

Janusz Sawicki, Grzegorz Skowronek
Wolters Kluwer Polska

Opracowanie uwzględnia najnowsze obszerne zmiany w przepisach ustrojowych i finansowych mające znaczący wpływ na regulacje prawne Kodeksu karnego skarbowego.

Prawo karne wykonawcze

Prawo karne wykonawcze

Zbigniew Hołda, Joanna Hołda, Jerzy Migdał, Beata Żórawska
Wolters Kluwer Polska

Publikacja zawiera najważniejsze wiadomości z zakresu prawa karnego wykonawczego, uzupełnione o najnowsze dostępne dane statystyczne.

Dynamika procesu karnego. Podręcznik do konwersatoriów
Promocja!

Dynamika procesu karnego. Podręcznik do konwersatoriów

Magdalena Błaszyk, Michał Borek, Sara Dobrzańska, Anna Gerecka-Żołyńska, Barbara Janusz-Po...
Wolters Kluwer Polska

Chcesz mieć procedurę karną w małym palcu? W książce znajdziesz najważniejsze zagadnienia, 100 kazusów, blisko 50 schematów, ponad 120 definicji pojęć.

Prawo karne materialne. Kazusy dla aplikantów
Promocja!

Prawo karne materialne. Kazusy dla aplikantów

Michał Błoński
Wolters Kluwer Polska

Opracowanie jest zbiorem przeszło 200 kazusów uwzględniających zarówno przepisy kodeksu karnego, jak i innych ustaw karnych penalizujących określone zachowania.

Zmiany w prawie karnym 2018

Każdego roku zostaje podpisanych wiele ustaw i treści, które zmieniają przepisy prawa karnego, i nie tylko. Są one pożądane ze względu na różne czynniki społeczne i kulturowe oraz na liczbę popełnianych przestępstw z danej dziedziny.

Zmiany w prawie karnym zazwyczaj zaostrzają sankcje najczęstszych w danym okresie naruszeń prawa. Ma to spowodować sprawiedliwe wyegzekwowanie kary i zmniejszenie częstotliwości występowania określonych zachowań niezgodnych z obowiązującym prawem.
Pomimo, że zmiany w prawie karnym wprowadzane są z powodu pozytywnych bodźców, to nadążenie za nimi jest trudne do zrealizowania. Ze względu na to powstaje wiele opracowań dotyczących poszczególnych nowelizacji.

W księgarni Profinfo.pl zmiany w prawie karnym znaleźć można w komentarzach do ustaw, poradnikach, monografiach, artykułach naukowych, podręcznikach akademickich, a nawet w czasopismach. Każda ważna modyfikacja prawa karnego jest opisywana i szczegółowo przedstawiana w kolejnych wydaniach określonych publikacji.